Hogere eindejaarspremie en syndicale premie voor uitzendkrachten

10/11/2016 - 08u

Eindejaarspremie:

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat tussen 1 juli 2015 t.e.m. 30 juni 2016 werd verdiend.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om de eindejaarspremie te krijgen moet u minstens 65 dagen tewerkgesteld zijn geweest als uitzendkracht tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016. Ofwel 494 uren in die periode onderworpen zijn bij de sociale zekerheid als uitzendkracht. Dus de dagen van ziekte en ongeval, gedekt door gewaarborgd loon, recuperatie en/of inhaalrust tijdens genoemde periode worden gelijkgesteld.

Maximum 5 dagen economische- technische- of crisiswerkloosheid worden gelijkgesteld. Ook de eerste 30 dagen afwezigheid wegens een arbeidsongeval komen in aanmerking bij de berekeningen. Uitzendkrachten, die tijdens de referteperiode in vaste dienst zijn getreden bij de gebruiker, moeten slechts 60 dagen of 465 uren tewerkstelling bewijzen.

Lid bij ACLVB? U krijgt 104 euro syndicale premie:

Voorwaarden voor de syndicale premie

Om recht te hebben op de syndicale premie moet je op het ogenblik van de uitbetaling lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met je vakbondsbijdrage. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de eindejaarspremie.

Neem de documenten van het sociaal fonds mee naar het ACLVB-secretariaat om uw syndicale premie en eindejaarspremie te ontvangen.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart