Manifestatie voor goede pensioenen

Op deze pagina:

  Onze pensioenen zijn geen loterij! Waardig op pensioen moet kunnen!

  Wanneer?

  • 16 mei 2018
  • Vertrek : 11 uur aan station Brussel-Noord

  Onze voorstellen

  • Wettelijk pensioen op 65 jaar;
  • Een sterk wettelijk pensioen voor een waardige oude dag;
  • Het wettelijk pensioen in de privésector geleidelijk optrekken tot het niveau van het pensioen in de openbare sector;
  • Echt rekening houden met de zwaarte van het werk;
  • Een hoger minimumpensioen zodat gepensioneerden niet in armoede belanden;Rekening houden met tegenslag zoals werkloosheid bij de berekening van het pensioen alsof het gewerkte dagen waren;
  • Een pensioen dat niet afhangt van de grillen van de regering op het moment;
  • De gewerkte periodes meer naar waarde schatten door het inkomensplafond voor de pensioenberekening op te trekken.

  Onze pensioenen zijn betaalbaar als …

  • Er een einde komt aan de besparingen op de sociale zekerheid;
  • De belastingfraude wordt aangepakt;
  • De belastingontwijking wordt aangepakt;
  • Er meer fiscale rechtvaardigheid komt;
  • De werkgeversbijdragen worden opgetrokken;
  • De fiscale cadeaus worden beperkt.
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart