Update plan voor eerlijke concurrentie in de elektrotechnische sector

19/04/2024 - 07u

Verdere stappen in de strijd tegen sociale fraude

De elektrotechnische sector is erg belangrijk voor de Belgische economie maar heeft nog steeds te kampen met oneerlijke concurrentie uit het buitenland. Met een update van het ‘Plan voor Eerlijke concurrentie in de elektrotechnische sector’ werd een nieuwe stap gezet in de voortdurende strijd tegen sociale fraude.

In de elektrotechnische sector wordt veel beroep gedaan op onderaanneming en detachering. Bij deze tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten is er een risico op sociale fraude en zelfs uitbuiting van mensen. De prijsdruk op sommige ondernemingen is zo groot dat de vastgelegde loon- en arbeidsvoorwaarden niet altijd gerespecteerd worden hetgeen leidt tot oneerlijke concurrentie.

Het inperken van sociale fraude is in het belang van werkgevers, werknemers én de overheid. Werkgevers krijgen eerlijke concurrentie, de rechten van de werknemers worden gevrijwaard en de overheid en sociale zekerheid mislopen geen inkomsten zodat de sociale welvaartstaat op een duurzame manier wordt gefinancierd.

De eerste betrachting van sociale fraudebestrijding is om sociale fraude te voorkomen. Hiervoor is er nood aan eenvoudigere en duidelijkere regels. Ook meer transparantie en een hogere pakkans moeten de fraudeurs ontmoedigen. Het was dus hoog tijd voor een aanpassing van het “Plan voor Eerlijke concurrentie in de elektrotechnische sector”.

Het ‘PEC-plan’ wordt ondersteund door de ACLVB en voorziet in een aantal nationale, Europese en internationale maatregelen. De nationale maatregelen moeten zorgen voor meer transparantie en een hogere pakkans.De nationale maatregelen bestaan verder uit enkele preventieve en sensibiliserende maatregelen. Ook over de landsgrenzen heen stelt het plan enkele nieuwe maatregelen voorop.

Ook ACLVB maakt deel uit van dit partnerschap. Via onderstaande link kan je het volledige "PEC-plan" raadplegen.  

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

PEC-plan elektrotechnische sector 2024

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart