Garagebedrijf (PC 112) : De syndicale premie voor het garagebedrijf wordt betaald vanaf 2 november 2023 !

24/10/2023 - 09u

De syndicale premie voor het PC 112 wordt betaald vanaf 2 november 2023!

Voorwaarden :

  • Aangesloten zijn bij de Liberale vakbond gedurende de volledige referteperiode en in orde zijn met de vakbondsbijdragen;
  • minstens 1 maand tewerkgesteld zijn in het PC 112 tijdens de referteperiode.

Hebben eveneens recht :

  • Schoolverlaters (<25 jaar in de laatste maand van de referteperiode) die in het PC 112 tewerkgesteld zijn op 31/10/2023 hebben recht op de volledige syndicale premie onder de volgende voorwaarden :lid zijn vanaf 01/08/2023 en de categorie jongerenbijdragen betalen ;
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 112 in SWT, volledig werkloos, ziek, invalide worden, hebben recht tot aan hun pensioen op voorwaarde dat ze in de referteperiode nog voldoende bijdragen betaalden ;
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 112 op pensioen zijn, hebben recht op een bedrag afhankelijk van de betaalde bijdragen tijdens de referteperiode (zie bedrag hieronder);
  • Interimarbeiders die tewerkgesteld zijn in de metaalsector hebben eveneens recht als zij voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Referteperiode:

01/11/2022 – 31/10/2023

Bedrag (afhankelijk van de betaalde bijdragen) :

Afhankelijk van de betaalde bijdragen gedurende de referteperiode:

  • Recht op 120 euro als u minimaal € 15,9 x 12 = € 190,80 betaald hebt ;
  • Recht op 60 euro als u tussen € 114 en € 190,80 betaald hebt. 

Betaling : vanaf 2 november 2023

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart