Garagebedrijf (PC 112) : Ontwerp van Protocolakkoord 2023-2024

26/09/2023 - 09u

Ontwerpakkoord GARAGES (PC 112) voor 2023-2024

Er werd in het PC 112, garages, een ontwerp van protocolakkoord afgesloten.

Hieronder vind je de hoofdpunten van dit protocol van akkoord.

 

KOOPKRACHT

Koopkrachtpremie:

Vergelijking bedrijfswinst (code 9901) in 2022 met gemiddelde bedrijfswinst van de 5 voorgaande jaren (2017-2021)

  • Premie van € 200 indien stijging met 10%
  • Premie van € 250 indien stijging met 25%
  • Premie van € 400 indien stijging met 50%

Maximaal 15% van de winst van het boekjaar (9904) kan verplicht worden uitgekeerd.

Modaliteiten?

Minstens 60 dagen effectief gewerkt (tot 30 dagen gelijkgesteld)
In dienst op 30/11/2023
Pro rata op basis van arbeidsregime
Ook voor uitzendkrachten

Mogelijkheid tot overeenkomst van hogere premie op bedrijfsniveau tot 30/11/2023.

 

FBZ

  • Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 16,13%
  • Uitbreiding aanvullende vergoeding kinderopvang tot 12 jaar voor– en naschoolse opvang en vakantiekampen

 

MOBILITEIT

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar € 0,27 per kilometer vanaf 1/7/2024

 

FUNCTIECLASSIFICATIE

Verderzetting huidige werkzaamheden inzake nieuwe classificatie

 

VORMING EN OPLEIDING

Invoering van een individueel recht op opleiding voor elke werknemer

  • In bedrijven tot 10 werknemers: 2 dagen vorming
  • In bedrijven tussen 10 en 19 werknemers: 2 dagen vorming met een groeipad naar 3 dagen in 2028
  • In bedrijven met meer dan 20 werknemers: 7 dagen vorming op te nemen in de periode 2024-2025 met een groeipad naar 10 dagen in 2030

Verlenging cao’s scholingsbeding, peterschapsopleiding en risicogroepen.

 

EINDELOOPBAAN

Verlenging SWT-regelingen en verlenging van de landingsbanen tot 30/06/2025

 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

Herinvoering cao overuren met referentieperiode op 1 jaar vanaf 01/01/2023 tot 31/12/2024

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart