Garagebedrijf (PC 112) : ontwerpakkoord 2021-2022

23/11/2021 - 09u

Ontwerpakkoord GARAGES (PC 112) voor 2021-2022

KOOPKRACHT

 • Verhoging van baremieke lonen met 0,4% op 1 januari 2022
 • Verhoging effectieve lonen met 0,4% op 1 januari 2022, behalve voor ondernemingen met alternatieve invulling tegen 31 maart 2022
 • Toekenning coronapremie:
  • Basispremie: 200 euro
  • Variabel gedeelte: 175 euro, indien positieve bedrijfswinst in 2020
  • Betalingsmodaliteiten:
   • In dienst op 30.11.2021
   • Pro rata tewerkstellingsbreuk
   • Minstens 60 dagen effectieve prestaties 2021: recht op de volledige premie
   • Pro rata voor arbeiders met minder dan 60 dagen effectieve prestaties:
    • Indien minstens 15 dagen effectieve prestaties: 25%
    • Indien minsten 30 dagen effectieve prestaties: 50%
    • Indien minstens 45 dagen effectieve prestaties: 75%
  • Te betalen in december 2021

FBZ

 • Indexering aanvullende vergoedingen met 1,52 % op 1 december 2021
 • Verlenging aanvullende vergoeding landingsbanen, zachte landingsbanen en kosten loopbaanbegeleiding tot en met 30 juni 2023
 • Verlenging en verbetering tussenkomst in kosten kinderopvang: vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024
  • 4 euro per dag per kind, met een maximum van 400 euro per jaar per kind
  • Voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar
  • Voor opvang erkend door Kind&Gezin/ l’Office de la Naissance et l’Enfance
  • Tussenkomst op basis van fiscaal attest
  • Evaluatie op het niveau van het FBZ op 30.06.2023, in het kader van een mogelijke uitbreiding naar voorschoolse en naschoolse opvang

EINDEJAARSPREMIE

 • Verbetering gelijkgestelde periodes in geval ongeval of gewone ziekte: van maximum 90 kalenderdagen per referteperiode naar maximum 120 kalen¬derdagen per referteperiode
 • Verlaging anciënniteitsvereiste van 3 jaar naar 2 jaar bij vrijwillig vertrek

MOBILITEIT

 • Een fietsvergoeding van 0,20 euro per afgelegde kilometer, voor maximaal 40 km per dag, met minimaal een vergoeding gelijk aan de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer
  • Boven de 40 km per dag blijft de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer van toepassing

VORMING EN OPLEIDING

 • Uitbreiding collectief recht naar 5 dagen over een periode van 2 jaar, bovenop het bestaande individuele recht van 1 dag per arbeider per jaar
 • Educam laten erkennen als centrum voor de validatie van ervaring en het in kaart brengen door Educam van de nodige toekomstige competenties op vraag van de werknemer
 • Vorming en opleiding en ook de voorbereiding verplicht tijdens de arbeidstijd

WERKBAAR WERK EN INSTROOM

 • Verlenging cao werkbaar werk en instroom tot en met 30 juni 2023
 • Verbetering anciënniteitsverlof:
  • 1 dag verlof na 15 jaar anciënniteit in de onderneming
 • Verlof om dwingende redenen: 1 dag bezoldigd per kalenderjaar tot en met 30.06.2023 in geval van een woningbrand of natuurrampen

SWT

 • Sectoraal intekenen op alle NAR-kadercao’s rond SWT (tot en met 30/06/2023), inclusief bepaling omtrent mogelijkheid vrijstelling van beschikbaarheid:
  • SWT lange loopbaan 60 jaar mits 40 beroepsverleden
  • SWT 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nacht
  • SWT 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden in zwaar beroep
  • SWT 60 jaar mits 35 jaar beroepsverleden in zwaar beroep
  • SWT 58 jaar mits 35 jaar beroepsverleden voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

LANDINGSBANEN

 • Landingsbanen voor lange loopbaan (35 jaar) en voor zware beroepen vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de loopbaanvermindering tot en met 30/06/2023
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart