Garagebedrijven (PC 112) : Loonindexering vanaf 1 februari 2024!

05/02/2024 - 11u

Indexering in de sector van de garagebedrijven!

Met hoeveel euro stijgt je loon ?

Je loon van februari zal stijgen met 1,04% ten opzicht van je loon van januari.

Wanneer krijg je deze loonverhoging ?

Je krijgt deze loonsverhoging vanaf je loon van februari. Dit is het loon dat zal uitbetaald worden begin maart. Op je loonbrief die je ontvangt ten vroegste eind februari moet je dus deze verhoging zien.

Waarom krijg je deze loonsverhoging ?

Deze loonsverhoging krijg je omwille van de indexaanpassing voorzien in de sector.

Bijlage

Schaallonen op 01/02/2024

Pamflet

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart