Koetswerk (PC 149.02) : Loonindexering vanaf 1 februari 2023!

02/02/2023 - 09u

Indexering in de sector van het koetswerk!

Met hoeveel euro stijgt je loon ?

Je loon van februari 2023 zal stijgen met 10,44% ten opzichte van je loon van januari 2023.

Wanneer krijg je deze loonsverhoging ?

Je krijgt deze loonsverhoging vanaf je loon van februari. Dit is het loon dat zal uitbetaald worden begin maart. Op je loonbrief die je ontvangt ten vroegste eind februari moet je dus deze verhoging zien.

Waarom krijg je deze loonsverhoging ?

Deze loonsverhoging krijg je omwille van de indexaanpassing voorzien in de sector.

Bijlage

Pamflet

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart