Metaalhandel (PC 149.04) : Loonindexering vanaf 1 februari 2020!

03/02/2020 - 09u

Indexering in de metaalhandelsector:

Met hoeveel euro stijgt je loon ?

Je loon van februari 2020 zal stijgen met 0,74% ten opzichte van je loon van januari 2020.

Wanneer krijg je deze loonverhoging ?

Je krijgt deze loonsverhoging vanaf je loon van februari. Dit is het loon dat zal uitbetaald worden begin maart. Op je loonbrief die je ontvangt ten vroegste eind februari moet je dus deze verhoging zien.

Waarom krijg je deze loonsverhoging ?

Deze loonsverhoging krijg je omwille van de indexaanpassing voorzien in de sector.

Uurlonen

Code Omschrijving Spanning 40 uur 39 uur 38uur 37u30
A1 Hulpwerkman 100,00% 12,61 12,89 13,19 13,33
A2 Hulpwerkman na 10 j. anc. in de onderneming 105,00% 13,24 13,53 13,85 14,00
B Geoefende 112,50% 14,19 14,50 14,84 15,00
C Gewoon geschoolde 125,00% 15,76 16,11 16,49 16,66
D Hoog geschoolde 132,00% 16,65 17,01 17,41 17,60
E Geschoolde buiten categorie 140,00% 17,65 18,05 18,47 18,66

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart