Non-Ferro metalen (PC 105) : De syndicale premie wordt betaald vanaf 2 november 2022!

18/10/2022 - 08u

De syndicale premie PC 105 wordt betaald vanaf 2 november 2022 !

Voorwaarden:

  • Aangesloten zijn bij de Liberale vakbond gedurende de volledige referteperiode en in orde zijn met de vakbondsbijdragen;
  • minstens 1 maand tewerkgesteld zijn in het PC 105 tijdens de referteperiode.

Hebben eveneens recht :

  • Schoolverlaters (<25 jaar in de laatste maand van de referteperiode) die in het PC 105 tewerkgesteld zijn op 31/10/2022 hebben recht op een syndicale premie op voorwaarde dat zij 3 maanden vakbondsbijdragen betaalden. Zij krijgen altijd de maximale premie.
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 105 in SWT, volledig werkloos, ziek, invalide worden, hebben recht tot aan hun pensioen op voorwaarde dat ze in de referteperiode nog voldoende bijdragen betaalden.
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 105 op pensioen zijn, hebben recht op een bedrag afhankelijk van de betaalde bijdragen tijdens de referteperiode
  • Interimarbeders die tewerkgesteld zijn in het PC 105 hebben eveneens recht als zij voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Referteperiode:

01/11/2021 – 31/10/2022

Bedrag :

Afhankelijk van de betaalde bijdragen gedurende de referteperiode:

  • Recht op 120 euro als u minimaal € 15,9 x 12 = € 190,80 betaald hebt.
  • Recht op 60 euro als u tussen € 114 en € 190,80 betaald hebt. 

Betaling: vanaf 2 november 2022.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart