PC 330 : Opleidingsproject zorgkundige

18/01/2018 - 11u

Werk je in het PC 330 en wil je graag zorgkundige worden? Dat kan! En, je behoudt je loon!

Wie kan zorgkundige worden?

Het project om zorgkundige te worden richt zich tot de werknemers van het PC 330 (1) die momenteel geen verzorgende functie uitoefenen en graag zorgkundige willen worden. Het project geeft je eigenlijk de kans om een opleiding ‘zorgkundige’ te volgen via een deeltijds opleidingstraject met behoud van loon. En, als je de opleiding succesvol afwerkt, heb je recht op een getuigschrift van zorgkundige.

Wil je meer informatie over de functie van zorgkundige?

Klik dan door naar https://www.vivosocialprofit.org/verzorgendenzorgkundigen.

Wat wordt bedoeld met een deeltijds opleidingstraject met behoud van loon?

Je mag gedurende een deel van je arbeidstijd, afwezig zijn van het werk om een opleiding te volgen en dit met behoud van loon. Het project voorziet net voldoende uren om je aanwezigheid in de les en op stage te garanderen. De uren dienen dus énkel om naar de les te kunnen gaan, examens af te leggen en stage te kunnen volgen. Tijdens de opleidingscyclus zal je werkgever een werkroosterplanning moeten voorzien dat je toelaat om deel te nemen aan de les, examens en schoolstages. De uren wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie, ziekte met gewaarborgd loon,... worden op dezelfde wijze in de arbeidstijden verrekend als bij de collega's die niet aan het opleidingsproject deelnemen. En, de uurroosterplanning blijft onderworpen aan dezelfde wettelijke regels, bv. i.v.m. rust- en tussentijden.

Wat zijn de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het opleidingstraject?

 • je moet werken in het PC 330 (1),

 • je moet minstens halftijds werken met een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt,

 • je moet werken in een niet-verzorgende functie (bv. keukenmedewerker, administratief medewerker, logistiek assistent, medewerker schoonmaak, onderhoud, …),

 • je mag op 1/09/2018 niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds in opleiding is voor het project 600,

 • je moet op 1/09/2018 minstens 1 jaar bij je huidige werkgever tewerkgesteld zijn (meerdere arbeidscontracten mogen opgeteld worden maar interimwerk telt niet mee),

 • je moet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de opleiding ‘zorgkundige’ of je moet slagen voor een toegangsproef in een school voor zorgkundige en,

 • je mag niet in het bezit zijn van een Bachelor- of Master diploma.

Opgelet! Je moet slagen voor selectieproeven!

Als je je inschrijft en je voldoet aan de voorwaarden, zal je eerst moeten deelnemen aan selectieproeven. De definitieve beslissing betreffende de selectie, zal door de Raad van Beheer van het IFG genomen worden i.f.v. de beschikbare middelen en het aantal inschrijvingen. Als je je inschrijft, en je voldoet aan de voorwaarden, zal je uitgenodigd worden voor de selectieproeven.

Waar moet ik de opleiding volgen?

De opleiding moet je volgen in het deeltijds onderwijs, gegeven door een centrum voor volwassenenonderwijs. Afhankelijk van al eerder gevolgde opleidingen, kan je voor sommige modules een vrijstelling krijgen. Dit wordt op individueel niveau bekeken met de school waar je les gaat volgen.

Wil je meer informatie, o.a. over de scholen?

Klik dan door naar http://www.fe-bi.org/sites/default/files/u10/adressenlijst_scholen_site_2016.pdf.

Opgelet! De inhoud van de opleiding is in alle scholen dezelfde, maar verloopt niet altijd op dezelfde manier. Zo verschillen de lesmomenten per centrum en in sommige centra gaat de opleiding 's avonds door. Als u geselecteerd wordt voor het project zal u zich zelf moeten inschrijven in één van deze scholen

Wil je de opleiding volgen?

Vul het formulier in via http://www.fe-bi.org/sites/default/files/u10/2018_zgk_inschrijvingsformulier_0.pdf en dit ten laatste tegen 02 maart 2018! Stuur het ingevuld formulier terug via mail ifg-finss@fe-bi.org, via fax 02-227 59 75 of op het adres Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel.

Belangrijke informatie bij het invullen van het inschrijvingsdocument!

 • Via dit project kan je een deeltijdse opleiding volgen

 • Je blijft deeltijds werken

 • De opleiding duurt ongeveer 2,5 jaar (verkorte trajecten zijn mogelijk – meer informatie bij de scholen)

 • Het inschrijvingsgeld (ongeveer € 300 + kosten/ semester – meer informatie in de scholen) wordt niet terugbetaald door het IFG

 • Je kan opleidingscheques van de VDAB aanvragen

 • De informatiesessie in de school is verplicht, neem nu al contact op met de school

 • Er kan maar 1 x deelgenomen worden aan een project van het IFG (eerst het opleidingsproject zorgkundige volgen en daarna het opleidingsproject voor verpleegkunde volgen is niet mogelijk)

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

(1) PC 330 = privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, privé woonzorgcentra (RVT/ROB), thuisverpleging, autonome revalidatiecentra, bloed transfusiecentra van het Belgische rode kruis, beschut wonen en wijkgezondheidscentra.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart