Beschutte en sociale werkplaatsen (PC 327.01) : VIA5 akkoord

08/06/2018 - 08u

VIA 5 Akkoord voor de Vlaamse Non-profit sectoren

Op 6 juni keurden onze afgevaardigden de finale versie van het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord goed. Hieronder vinden jullie de belangrijkste afspraken die gemaakt werden in jullie sector.

De maatregelen worden allemaal uitgevoerd tijdens de looptijd van het VIA, afhankelijk van de beschikbare budgetten die vrijgemaakt worden. Hierdoor zullen sommige maatregelen al uitgevoerd kunnen worden in 2018, terwijl dat voor andere pas in 2020 zal zijn. Indien al een datum werd afgesproken onder sociale partners, wordt die hieronder bij de maatregel vermeld.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen in het VIA5 akkoord voor jullie sector ?

Verhoging van de eindejaarspremie :

 • Alle werknemers krijgen een volwaardige dertiende maand vanaf 2020!

 • De dagen van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met gewerkte dagen.

 • De verhoging van de eindejaarspremie wordt voor de doelgroepwerknemers elk jaar vervroegd uitbetaald in september

 • Voor omkaderingspersoneel in BW wordt, om een gelijk niveau te halen, de septemberpremie verhoogd vanaf 2020 volgens onderstaande methode :

  • een vast geïndexeerd bedrag van 124,15 euro verminderd met 457,54 euro (niet te indexeren bedrag) en

  • een variabel gedeelte van 5,83% van het geïndexeerd brutojaarloon (zoals gedefinieerd in de sectorale regeling).

Hogere toeslagen bij tijdelijke werkloosheid :

 • Van de eerste tot en met de 40ste dag werkloosheid krijg je een toeslag van:

  • Gezinshoofd: 8 euro

  • Niet-gezinshoofd: 4 euro

 • Vanaf dag 41 verhoogt dit bedrag tot:

  • Gezinshoofd: 10 euro

  • Niet-gezinshoofd: 5 euro

Ecocheques of maaltijdcheques :

 • Iedereen heeft recht op een ecocheque of maaltijdcheque van 50 euro per jaar.

Hogere mobiliteitsvergoedingen voor privé-vervoer :

 • Voor BW: vanaf de 3de kilometer wordt de vergoeding opgetrokken tot 90% (met de wagen of fiets).
 • Voor SW: vanaf de 3de kilometer wordt de vergoeding opgetrokken tot 30% (met de wagen).

Nieuwe afspraken rond enclavewerking :

 • Betere regelingen en vergoeding van de reistijd van en naar enclaves voor BW én SW.

Invoering kleine flexibiliteit voor groenactiviteiten en land- en tuinbouw :

 • Enkel om seizoenschommelingen op te vangen
 • Niet mogelijk in combinatie met enclaves, behalve bij akkoord in de onderneming

 • De vergoedingen voor ochtend- en avondwerk blijven van toepassing

Vergoedingen voor flexibel werk :

 • Ploegenwerk : 13%

 • Ochtenwerk (vanaf 6u tot 7u) : 10%

 • Avondwerk (vanaf 19u tot 22u) : 13%

 • Zaterdagwerk : 20%

 • Zondagwerk : 30%

Deze vergoedingen zijn niet van toepassing op de horeca. Hiervoor zullen tegen eind 2019 aparte afspraken gemaakt worden. De bestaande vergoedingen voor onregelmatige prestaties in de SW zijn van toepassing tot die nieuwe afspraken er zijn.

Bijkomende VAP-dagen :

 • 1 extra VAP-dag vanaf 55 jaar, in totaal 9

 • 1 extra VAP-dag vanaf 58 jaar, in totaal 10

Syndicale premie :

 • Voor BW en SW komt de syndicale premie op 90 euro

Nog geen lid van de ACLVB?

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart