Diensten voor gezinszorg (PC 318.02) VIA5 akkoord

08/06/2018 - 08u

VIA 5 Akkoord voor de Vlaamse Non-profitsectoren

Op 6 juni keurden onze afgevaardigden de finale versie van het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord goed. Hieronder vinden jullie de belangrijkste afspraken die gemaakt werden in jullie sector.

De maatregelen worden allemaal uitgevoerd tijdens de looptijd van het VIA, afhankelijk van de beschikbare budgetten die vrijgemaakt worden. Hierdoor zullen sommige maatregelen al uitgevoerd kunnen worden in 2018, terwijl dat voor andere pas in 2020 zal zijn. Indien al een datum werd afgesproken onder sociale partners, wordt die hieronder bij de maatregel vermeld.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen in het VIA5 akkoord voor jullie sector ?

Verhoging van de eindejaarspremie :

 • Alle werknemers krijgen een volwaardige dertiende maand vanaf 2019!

Hogere tegemoetkoming verplaatsing in opdracht met eigen wagen :

 • Voor verzorgend en logistiek personeel

 • Verhoging van 0.32 euro naar 0.346 euro

 • Dit gaat in vanaf 1 juli 2019

Hogere vergoeding voor fiets- en bromfietsverplaatsingen in opdracht :

 • Voor verzorgend en logistiek personeel

 • Verhoging van 0.15 euro naar 0.23 euro

 • De sociale partners sluiten hier nog in 2018 een cao over af

Verhoging van barema’s B2B en B1Bbis :

 • Voor verzorgenden (B2B) wordt een stap gezet naar barema B2a

 • Voor omkaderingspersoneel (B1Bbis) wordt een stap gezet richting barema B1a

 • Deze stappen zorgen ervoor dat de barema’s die nu in de sector gelden meer afgestemd raken op de geldende barema’s in de andere non-profitsectoren.

Verhoging van de toeslag voor feestdagen :

 • De toeslag voor arbeid op feestdagen verhoogt naar 100%

 • Deze verhoging is nog voorzien voor 2018

Flexibiliteit en toeslagen :

 • Er worden verschillende cao’s afgesloten rond flexibiliteit en vergoedingen voor oproepbaarheid en uurroosterverstoringen voor verzorgenden

 • Ook komt er een cao rond wachtvergoedingen voor omkaderingspersoneel

 • Deze cao’s zullen nog in 2018 afgesloten worden.

Nog geen lid van de ACLVB?

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de Flash!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart