Werk je in de Non-Profit? Binnenkort stijgt je loon.

27/02/2020 - 10u

Met hoeveel euro stijgt je loon?

Je loon van maart of april (1) zal stijgen met 2% ten opzicht van je loon van februari of maart (1). Alle lonen, zowel de sectorale minimumlonen als de effectieve lonen worden geïndexeerd met 2%.

PC

 

 

Omschrijving PC

Datum

304

 

 

Vermakelijkheidsbedrijf

01/04/2020

330

330.01

 

Gezondheidsinrichtingen en -diensten

 

 

 

330.01.1

Privé-ziekenhuizen + PVT

01/03/2020

 

 

330.01.2

Rustoorden voor bejaarden en RVT’s

01/03/2020

 

 

330.01.3

Thuisverpleging

01/03/2020

 

 

330.01.4

Revalidatiecentra

01/03/2020

 

 

330.01.5

Federale Residuaire Sectoren - diensten Bloed Rode Kruis

01/04/2020

 

 

330.01.5

Federale Residuaire Sectoren - Wijkgezondheidscentra

01/03/2020

 

 

330.01.5

Federale Residuaire Sectoren - Initiatieven  beschut wonen

01/03/2020

 

330.02

 

Bicommunautaire instellingen

01/03/2020

 

330.03

 

Dentaaltechnische bedrijven

01/04/2020

 

330.04

 

Residuaire instellingen (zonder specifieke CAO)

01/03/2020

331(2)

 

 

Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector

 

 

 

331.01

Opvang van kinderen en andere VIA-sectoren

01/04/2020

 

 

331.02

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

01/04/2020

318.02

 

 

Gezins- en bejaardenhulp

01/04/2020

319

 

 

Bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinstellingen

01/04/2020

319.01

 

 

Opvoedings- en huisvestigingsinstellingen

01/04/2020

327.01

 

 

Beschutte- en sociale werkplaatsen

01/03/2020

329

 

 

Socio-culturele sector

01/04/2020

(1)Dit is afhankelijk van in welke sector je bent tewerkgesteld (zie tabel).

(2)In het PC 331 bestaan er subsectoren met een aanpassing op 01/03/2020; bv. de onthaalouders en de sectoren zonder specifieke cao (toepassing gewaarborgd minimum maandinkomen).

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart