Beroepsziekten : wijzigingen erkenning COVID-19

17/04/2020 - 11u

Wijziging erkenning Covid-19

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, heeft bevestigd dat personen met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidssector ( ook leerlingen en studenten die stage lopen) en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus in aanmerking komen voor een schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Op 17/04/2020 werden de oorspronkelijke richtlijnen en criteria bijgestuurd :

Personeel dat bepaalde activiteiten uitvoert :

 • ambulanciers betrokken bij het vervoer van COVID-19 patiënten werd uitgebreid tot personeel dat instaat voor het vervoer van patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met Sars-cov-2
 • werden verder aan de lijst van activiteiten toegevoegd :
  • personeel van triageposten die specifiek zijn opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met SARS-COV-2;
  • personeelsleden die , met het oog op diagnosestelling, onderzoeken uitvoeren of klinische stalen afnemen bij patiënten die mogelijk besmet zijn met SARS-COV-2;
  • laboranten die manipulaties in open fase uitvoeren met klinische stalen van verdachte of bevestigde gevallen ter analyse van een SARS-COV-2 besmetting.

Personeel werkzaam in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen :

De bestaande opsomming voor personeel in de ziekenhuizen blijft behouden nl. :

 • in de ziekenhuizen:

  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;

  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;

  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;

  • personeelsleden die diagnostische of therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2.

Personeel werkzaam in “andere diensten” en in verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan werd verduidelijkt door andere ziekenhuisdiensten en verzorgingsinstellingen.

Onder uitbraak wordt nu verstaan twee of meer gevallen binnen een periode van maximum twee weken ( moeten niet meer geclusterd zijn).

Met verzorgingsinstellingen worden gelijkgesteld woonzorgcentra,  rusthuizen en collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap .

In de voornoemde diensten en instellingen gaat het over het medisch en paramedisch personeel dat patiënten behandelt of verzorgt en het logistiek en schoonmaakpersoneel dat instaat voor onderhoud of reiniging van besmette toestellen of lokalen.

Ander personeel

Personeelsleden met COVID-19 die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen toch voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19 patiënt.

Voorwaarden :

 1. Je moet werkzaam zijn in één van de geviseerde gezondheidsberoepen en
 2. Je moet een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus.

Op de website van Fedris werd een FAQ Covid-19 geplaatst die regelmatig aangevuld wordt.

 • welke gezondheidsberoepen in aanmerking komen,
 • hoe de ziekte moet worden bewezen,
 • welke informatie opgenomen moet worden in de aanvraag,
 • welke procedure moet worden gevolgd,
 • specifiekere informatie over wie in aanmerking komt.

Klik op https://www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19 voor de volledige en actuele teksten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart