IF-IC voor nieuwe werknemers. ACLVB geeft je een klare kijk!

30/05/2018 - 13u

De IF-IC Functieclassificatie en het IF-IC barema voor nieuwe werknemers vanaf 1 mei 2018.

IF-IC Wat ? IF-IC Hoe?

IF-IC is de afkorting van een nieuw systeem van functieclassificatie. Vanaf 1 mei 2018 moet je als nieuwe werknemer in de federale gezondheidsdiensten[1] betaald worden volgens het IFIC-barema dat gelinkt is aan de functie die je zal uitoefenen.

Vooraleer je een nieuw contract tekent bij een werkgever uit de federale gezondheidsdiensten doe je er goed aan je te informeren over het nieuwe loonmodel dat vanaf 1 mei 2018 op nieuwe werknemers van toepassing is.  Zo sta je sterker wanneer je met je nieuwe werkgever onderhandeld over je contract. Om je hierbij te helpen, geven we tekst en uitleg in deze nieuwsbrief.

IF-IC : ACLVB geeft je een klare kijk!

De IF-IC functiebeschrijving

Wanneer je solliciteert voor een job in de sector zal je dat wellicht doen voor één (of meer) van de functies  die opgenomen zijn in de IF-IC functiewijzer.

 • Lees de functiebeschrijving van de functie waarop je solliciteert na. Je kan de beschrijving downloaden als je in de IF-IC functiewijzer op jouw functie klikt. Je kan hier ook de functiecode vinden, en je kan er zien in welke categorie je functie werd geklasseerd (categorie 4 tot 20).
 • Wanneer in de vacature of tijdens je gesprek geen of onduidelijke informatie wordt gegeven over je functiebeschrijving, dan vraag je best hiernaar in het sollicitatiegesprek.

Wat moet je weten over het IF-IC barema ?

Je moet weten dat het IF-IC barema een berekend barema is dat in stappen wordt ingevoerd in de sector. Vanaf 1 mei 2018 is de eerste stap (fase 1) van toepassing. Nieuwe werknemers die in dienst komen zullen altijd recht hebben op hetzelfde IF-IC barema  als de andere werknemers in de instelling die dezelfde functie uitoefenen[2]. Elk IF-IC barema wordt berekend door de vroegere loonschaal van die functie (het startbarema) te vergelijken met de loonschaal van de IF-IC functie (het doelbarema). Een IF-IC barema zal dan ook altijd weergegeven worden als een combinatie van twee codes, nl. de oude baremacode en de categorie waarin de IF-IC functie is geklasseerd. Zo is bv. de functie van zorgkundige betaald aan het IF-IC barema berekend op basis van de combinatie codes 1.35 -> Cat 11.  Belangrijk is te weten dat een aantal loonelementen moeten worden geïntegreerd in je startbarema. Dit is zo voor de haard-of standplaatstoelage, het functiecomplement voor diensthoofden, de toeslag voor diensthoofden.

Goed om weten is dat elke werkgever samen met zijn vakbondsafgevaardigden moet overeenkomen volgens welke combinatiecodes elke IF-IC functie in zijn instelling moet worden betaald. Indien daarover geen akkoord bestaat, dient de werkgever je IF-IC barema te berekenen op basis van de combinatiecodes die sectoraal werden bepaald door het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330). Deze combinatiecodes zijn alleen van toepassing wanneer er geen akkoord is in de instelling. Bovendien moet er eveneens een akkoord gemaakt worden over de instellingspremies die mogelijk kunnen worden geïntegreerd in het IFIC-Barema. Het uitgangspunt van het IFI-IC loonmodel is immers : “gelijk loon voor gelijk werk” . Klik hier voor bijlage 4 van de CAO loonmodel.

Maak zelf even een simulatie vooraleer je je contract tekent !

Omdat het IFIC barema in verschillend fases wordt ingevoerd, moet er  telkens een loonschaal worden samengesteld bestaande uit een combinatie van de oude loonschalen met de IFIC doelbarema’s. Om je in staat te stellen om het loonvoorstel na te kijken dat je werkgever je doet , hebben we bij de ACLVB een looncalculator ontwikkeld die het je mogelijk maakt je IFIC-barema van fase 1 te berekenen.  Je kan alle gegevens die je hebt verzameld tijdens je sollicitatieprocedure gebruiken om je loonschaal te simuleren. Je moet zelf je baremacodes en de eventuele sectorale premies, die op u van toepassing zijn, selecteren. De tool berekent niet alleen je IFIC-barema, maar zal je ook een zicht geven op de hoogte van je premies voor onregelmatige prestaties en de attractiviteitspremie en eindejaarspremie. Zo weet je waaraan je begint.

Let wel op : de ACLVB calculator gaat steeds uit van een voltijdse tewerkstelling. Indien je deeltijds werkt moet je je loon pro rata je contactuele arbeidstijd herrekenen.

Wat als ik al langer in de sector werkte maar na 1 mei 2018 van functie of van werkgever verander binnen de sector ?

Wanneer je al werkte in de sector, maar na 1 mei verandert van functie of van werkgever binnen de sector, wordt je ook beschouwd als ‘nieuwe werknemer’. Dit betekent dat je een nieuwe sectorale referentiefunctie moet worden toegewezen. In principe moet je het IFIC-barema worden toegekend dat gekoppeld is aan die nieuwe functie. Je kan echter ook anders overeenkomen met je werkgever, voor zover het beter is dan de minimale sectorale bepalingen.

Uitzondering op deze regel, minstens in fase 1, zijn de verpleegkundigen die recht hadden op een premie voor BBT-BBK. Deze verpleegkundigen zullen in de oude loonschalen kunnen blijven, waarbij ze hun premie blijven krijgen wanneer ze een andere verpleegkundige functie gaan uitoefenen bij dezelfde werkgever of een verpleegkundige functie gaan uitoefenen bij een andere werkgever uit de sector.

Wat met mijn verworven anciënniteit ?

Wanneer je verandert van functie bij dezelfde werkgever, behoud je de baremieke anciënniteit die je bij deze werkgever hebt verworven.

Wanneer je van werkgever verandert, gelden nog steeds de oude regels ivm overdracht van anciënniteit.[3]

Nieuwe regels voor overname anciënniteit in aantocht ?

Deze anciënniteitsregels dateren van 1975 en zijn totaal verouderd. Daarom heeft de ACLVB geëist dat nieuwe anciënniteitsregels worden afgesproken. Naar aanleiding van ons aandringen  is dit in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 opgenomen. De nieuwe cao hierover is echter nog niet afgesloten op dit ogenblik.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor sommige functies raden wij iedereen aan de volledige overname van relevante anciënniteit te onderhandelen tijdens je contractbespreking met je potentiële nieuwe werkgever.

Heb je nog vragen?

 • Op de website van if-IC kan je terecht voor veel gestelde vragen en antwoorden FAQ
 • Je kan altijd terecht bij de vakbondsafgevaardigde die je hebt verkozen in je onderneming.
 • Wanneer je dat wil, kan je ook terecht bij één van onze secretarissen die je professioneel zullen begeleiden met al je vragen. Je kan de ACLVB secretarissen contacteren via onderstaande gegevens.
Zone Voornaam Naam Tel  E-mail
Brussel Stijn Pauli 0473/74.93.90 stijn.pauli@aclvb.be 
Halle-Vilvoorde Sophie Crombain 0472/20.39.56 sophie.crombain@aclvb.be
Antwerpen-Metropool Tim Lycke 0475/41.09.30 tim.lycke@aclvb.be
Mechelen-Rupel-Kempen Katleen Verhaegen 0499/41.78.39 katleen.verhaegen@aclvb.be
Limburg Sandra Donders 0472/62.13.76 sandra.donders@aclvb.be
West-Vlaanderen Els Depoorter 0478/58.95.62 els.depoorter@aclvb.be
Regio Gent Elke Goeminne 0497/53.15.80 elke.goeminne@aclvb.be
Waas en Dender André De Keyser 0475/39.89.69 andre.de.keyser@aclvb.be
Zuid-Oost-Vlaanderen Joachim Van Impe 0472/19.51.33 joachim.van.impe@aclvb.be
Vlaams Brabant Sandra Donders 0472/62.13.76 sandra.donders@aclvb.be
 • Het staat je natuurlijk vrij ook contact op te nemen met een medewerker van je ACLVB-secretariaat.


[1] Het gaat om de werkgever behorend tot de volgende sectoren : de privé ziekenhuizen, de thuisverpleging, enkele federaal gebleven revalidatiecentra, de forensisch psychiatrische centra, de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis.

[2] Mogelijke uitzondering hierop zijn de werknemers die reeds in dienst waren vóór 1 mei 2018. Deze werknemers hebben de keuze gekregen om in hun oude loonschaal te blijven indien die voordeliger was. Wanneer een verpleegkundige bij zijn vroegere werkgever recht had op een premie voor BBT-BBK, kan deze de premie meebrengen naar de nieuwe werkgever, op voorwaarde dat hij een verpleegkundige functie blijft uitoefenen. De vorige werkgever zal deze werknemer bij zijn uitdiensttreding een attest hebben gegeven waarop het recht op de premie wordt vermeld.

[3] Anciënniteit, verworven in een andere instelling, wordt in aanmerking genomen voor de bepaling van uw loon, onder de hierna vermelde modaliteiten:

Wanneer u, minder dan 12 maanden vóór de indiensttreding, gedurende minstens 13 maanden tewerkgesteld was in een instelling van dezelfde aard (vb: van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis), dan heeft u recht:

 • gedurende de eerste 3 maanden vanaf de indiensttreding: op het aanvangsloon van de categorie waartoe u behoort;
 • vanaf de 4de tot en met de 12de maand: op een anciënniteit, berekend op de helft van de anciënniteit, in de vorige instelling verworven;
 • vanaf de 13de maand, KAN de resterende helft  van de in de vorige instelling opgebouwde anciënniteit geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Wanneer het meer dan 12 maanden geleden is dat u in een instelling van dezelfde aard gedurende minstens 13 maanden tewerkgesteld was, of wanneer u gedurende minstens 13 maanden tewerkgesteld was in een instelling van een andere aard (vb: van een rustoord naar een ziekenhuis), dan heeft u recht:

 • gedurende de eerste 6 maanden vanaf de indiensttreding: op het aanvangsloon van de categorie waartoe u behoort;
 • vanaf de 7de tot en met de 12de maand: op een anciënniteit, berekend op de helft van de anciënniteit, in de vorige instelling verworven;
 • vanaf de 13de maand, KAN de resterende helft van de in de vorige instelling opgebouwde anciënniteit geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Wanneer bij de berekening van de helft van de anciënniteit het resultaat een breuk is, dan wordt afgerond naar een hogere eenheid: Voorbeeld: de helft van 3 jaar anciënniteit is 2 en niet 1. De helft van 13 is 7, enz…


 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart