PC 330 : Eenmalige premie 2017

13/12/2017 - 13u

CAO rond eenmalige premie ondertekend

Op 11 december werd de CAO rond de eenmalige premie ondertekend in het Paritair comité. Deze CAO geldt voor de privé-ziekenhuizen, het FPC, de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra, enkele REVA’s die nog onder de Federale bevoegdheid vallen en de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis.

Hoeveel krijg ik?

De premie bedraagt 210 euro bruto belastbaar.

Wie heeft er allemaal recht op deze premie?

Iedere werknemer, die op 31 oktober 2017 in dienst was en die in oktober 2017 recht had op loon of gewaarborgd loon lastens de werkgever of op jaarlijkse vakantie voor arbeiders, heeft recht op de eenmalige premie.

Opgelet! Het bedrag van de eenmalige toelage bedraagt 210 euro voor de werknemers die op 31 oktober 2017 een voltijdse contractuele tewerkstellingsbreuk hadden. Voor de deeltijdse werknemers wordt de toelage berekend pro rata hun tewerkstellingsbreuk op 31 oktober 2017.

Wanneer krijg ik de premie?

De premie wordt uitbetaald samen met je loon van de maand december 2017, of uiterlijk in januari 2018.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart