PC 330 : premie € 900 bruto VIA sectoren

12/07/2021 - 13u

VIA6 opstap : premie € 900 bruto           

Goed nieuws voor alle werknemers van de Vlaams geregionaliseerde sectoren die behoren tot het paritair comité 330[1]. De lang verwachte VIA6 premie is eindelijk vastgelegd op € 900 bruto per voltijdse werknemer. De CAO werd getekend op 12 juli 2021.

De premie van € 900 wordt geproratiseerd voor deeltijdse werknemers, en wordt betaald pro rata de arbeidsprestaties in het 2e kwartaal van 2021 (1 april tot 30 juni). Periodes van gewaarborgd loon worden gelijkgesteld voor de berekening van de premie.

De premie wordt wel verrekend met de retroactieve berekening voor de werknemers die vanaf 1 april recht hebben op het IFIC barema aan 100%. Ter herinnering : Het IFIC barema zal voor iedereen die daarvoor heeft gekozen met ingang van 1 juli 2021 aan 100% worden betaald. Concreet zal echter iedere werknemer minstens een totaal bedrag krijgen van € 900. Wanneer de retroactieve betaling van IFIC 100% groter is dan € 900 krijg je het grotere bedrag.

Voor de concrete berekening wordt voor elke maand het recht bepaald, waarbij per maand een bedrag van € 300 wordt afgezet tegen de IFIC opslag. De individuele looncorrectie gebeurt samen met het loon van juli. De VIA opstap premie gebeurt met het loon van augustus.

Enkele voorbeelden :

Voorbeeld 1 : Een voltijds tewerkgestelde zorgkundige met 20 jaar anciënniteit maakt op 1 juli 2021 de overstap van IFIC 18,25% naar IFIC 100%. Concreet betekent dit een opslag van € 115,68 per maand.

300 (VIA opstap) -115,68 (ific retro) = 184,32 x 3 maanden = € 552,96 VIA opstap. Daarnaast word je uiteraard ook € 347,04 betaald voor retroactieve IFIC opslag (115,68x3=347,04).

De totale som wordt dus 552,96 + 347,04 = € 900.

Voorbeeld 2 : Een voltijdse bachelor verpleegkundige met 5 jaar anciënniteit maakt op 1 juli 2021 de overstap  van IFIC 18,25% naar IFIC 100%. Concreet betekent dit een opslag van € 345,13 per maand.

300 (VIA opstap) - 345,13 (ific retro) = - 45,13 x 3 maanden = € -135,39 VIA opstap. Gezien de uitkomst in dit geval negatief is, wordt er geen VIA opstap betaald. Je krijgt uiteraard wel € 1.035,39 betaald voor retroactieve IFIC opslag (345,13*3=1.035,39).

De totale som wordt dus € 1.035,39.

Voorbeeld 3 : Een voltijdse boekhouder met 10 jaar anciënniteit heeft er niet voor gekozen om in het IFIC barema te stappen maar om in het oude barema 1.55-1.66-1.77 voor bachelors te blijven.

Gezien er geen retroactieve betaling is voor IFIC, wordt hier 300x3 = € 900 VIA6 opstap betaald.

 


 

[1] Woonzorgcentra

Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Beschut Wonen (BW)

Revalidatieziekenhuizen en revalidatiecentra

Multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (MBE)

Nog vragen ?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart