PC 330.04 Gezondheidsondersteunende diensten : loonsverhoging vanaf 1 januari 2022

10/01/2022 - 11u

Loonsverhoging vanaf 1 januari 2022

Goed nieuws voor de werknemers van de externe diensten voor preventie op het werk en de gezondheidsondersteunende diensten!

Op 10 januari 2022 werd, onder impuls van de ACLVB, een voorstel van loonsverhoging goedgekeurd in het paritair comité 330, en dit in het kader van de IPA onderhandelingen 2021-2022.

Hierdoor krijgen de talrijke werknemers van de polyklinieken, de medische laboratoria, de ambulancediensten, de werknemers van de huisartsen- en tandartsenpraktijken,… etc (PC 330.04) vanaf 1 januari 2022 aanzienlijk verbeterde sectorale minimumloonschalen.

De sectorale minimumloonschalen van de Externe diensten gaan daarmee een flinke stap in de richting van de loonschalen die in de privé ziekenhuizen gelden. Voor de Residuaire sector wordt de loonharmonisering in de richting van de externe diensten eveneens verdergezet. In ieder geval kon de inspanning van de werknemers van deze sub-sectoren tijdens de COVID crisis niet onbeantwoord blijven.

De nieuwe loonschalen worden trouwens meteen geïndexeerd vanaf 1 januari 2022. De spilindex werd immers in december 2021 overschreden. Dit betekent dat niet alleen de nieuwe sectorale minimumlonen, maar ook de reëel betaalde lonen verhogen met 2%.

De sectorale minimumlonen die gelden vanaf 1 januari 2022 kan u hierbij raadplegen:

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart