Uitwisseling personeel wordt opnieuw gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

19/10/2020 - 15u

Vakbonden en werkgevers van de Vlaamse zorg- en welzijnssector sluiten opnieuw een akkoord over tijdelijke uitlening van werknemers tijdens de uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bereikte vandaag opnieuw een akkoord met Verso, de Vlaamse werkgeverskoepel van de zorg- en welzijnssectoren, om uitlening van werknemers in de uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis mogelijk te maken.

De nieuwe golf van de coronacrisis veroorzaakt opnieuw een grote druk op de werknemers en de instellingen van de zorg- en welzijnssectoren. Enerzijds veroorzaken de beperkende maatregelen een vermindering van de mogelijke activiteiten, anderzijds kampen de organisaties en instellingen met personeelstekorten.

De sociale partners werkten eerder al een kaderakkoord uit dat het mogelijk maakt om werknemers tijdelijk uit te lenen aan organisaties die alle ondersteuning kunnen gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Vandaag worden de principes van dit akkoord opnieuw uitgerold.

Het kaderakkoord legt belangrijke principes en garanties vast voor de werknemers die bereid zijn om tijdelijk ondersteuning te bieden in organisaties en instellingen waar dat nodig is. Belangrijk is dat de keuze om tijdelijk anders ingezet te worden steeds gebeurt op basis van wederzijds akkoord. Het akkoord omvat de afspraken en voorwaarden waarbinnen dergelijke ondersteuning moet verlopen en biedt de werknemers garanties over hun loon – en arbeidsvoorwaarden.

Dit kaderakkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties is opnieuw een belangrijk signaal van sociaal overleg, van verantwoordelijkheidszin en van solidariteit in de harde strijd waarin de sector zich bevindt.

Bijlagen :

Kaderakkoord

Modelovereenkomst “Overeenkomst van uitlening in het kader van de coronacrisis”

Persbericht

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart