Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (PC 319.01) VIA5 akkoord

08/06/2018 - 09u

VIA 5 Akkoord voor de Vlaamse Non-profitsectoren

Op 6 juni keurden onze afgevaardigden de finale versie van het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord goed. Hieronder vinden jullie de belangrijkste afspraken die gemaakt werden in jullie sector.

De maatregelen worden allemaal uitgevoerd tijdens de looptijd van het VIA, afhankelijk van de beschikbare budgetten die vrijgemaakt worden. Hierdoor zullen sommige maatregelen al uitgevoerd kunnen worden in 2018, terwijl dat voor andere pas in 2020 zal zijn. Indien al een datum werd afgesproken onder sociale partners, wordt die hieronder bij de maatregel vermeld.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen in het VIA5 akkoord voor jullie sector ?

Verhoging van de eindejaarspremie :

 • Alle werknemers (uitgezonderd PAB-assistenten) krijgen een volwaardige dertiende maand vanaf 2020!
 • Voor persoonlijke assistenten die als werknemer tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst, is er een opstap van de eindejaarspremie naar 31,43% van het sectoraal minimumloon van de sector in 2019.

Hogere tegemoetkoming voor avond- en zaterdagwerk :

 • De forfaitaire vergoeding van 1,5949 euro wordt vervangen door een procentuele toeslag van 20%.
 • Deze aanpassing komt er vanaf september 2019.

Aanpassing barema’s :

 • Verhoging van het barema B1A in de functies opvoeder-groepschef, eerste begeleider en coördinatoren meerdere teams met een forfaitair bedrag van 116 euro/maand (pro rata arbeidstijd).
 • Barema B3 wordt omgezet naar barema B2.
 • Barema A3 wordt omgezet naar barema A2.
 • Logistieke medewerkers die houder zijn van een ervaringsbewijs worden betaald volgens barema L3.
 • Ook hier komen deze aanpassingen er vanaf september 2019.

Verlagen van de werkdruk :

De grote focus voor de sector 319.01 lag bij het grootste probleem in de sector, nl. de grote werkdruk door het steeds erger wordende personeelstekort. Om deze evolutie tegen te gaan, werd door de Vlaamse Regering en de sociale partners beslist om alle andere beschikbare middelen in te zetten op jobcreatie.

Hierna een overzicht van de bijkomende jobs.

Correctie op de financiering volwassen personen met een handicap :

 • Door het invoeren van persoonsvolgende budgetten begin dit jaar, werden sommige historische tekorten pijnlijk duidelijk. In dit akkoord wordt een eerste stap gezet naar de rechtzetting van deze tekorten.
 • In een eerste fase worden de budgetten van de cliënten opgetrokken tot minstens 85%, wat een toename van ongeveer 280 VTE betekent. Deze worden reeds op 1 juli 2018 toegekend!
 • Een tweede fase met een looptijd tussen 2019-2022, zal de budgetten volledig rechtzetten.

Minderjarige personen met een handicap :

 • In een eerste fase worden 205 VTE toegekend vanaf september 2018 :
  • 130 van deze voltijdse jobs gaan naar begeleiding binnen verblijf, met speciale aandacht voor de versterking van GES+ plaatsen.
  • Bijkomend worden, naast de 5,25 VTE,die reeds dit jaar toegekend werden, nog 15,75 VTE voorzien voor GES+.
  • 55 voltijdse jobs gaan integraal naar de versterking begeleiding binnen verblijf.
  • 20 voltijdse jobs worden ingezet voor begeleiding in alle ondersteuningsfuncties.
 • In een tweede fase, vanaf januari 2019, wordt gekeken naar de bevindingen van de intersectorale werkgroep Verblijf, die zich zal bezighouden met historische personeelstekorten, de complexer wordende zorgvraag, de grootte van leefgroepen,… Op basis daarvan zullen bijkomende maatregelen getroffen worden.

Jongerenwelzijn :

 • Op 1 juli 2018 worden hier 90 voltijdse jobs ingezet :

  • 50 VTE door de Vlaamse Regering voor begeleiding binnen verblijf.

  • 40 VTE door de sociale partners in bijzondere jeugdbijstand en CIG/CKG waaronder :
  • 27 VTE voor versterking begeleiding binnen verblijf.
  • 13 VTE voor (ondersteunende) begeleiding voor ambulante hulpverlening.

De resultaten van de hierboven genoemde intersectorale werkgroep zullen ook voor deze deelsector van toepassing zijn.

 • Eveneens zal er een gelijkaardige werkgroep opgericht worden in 2019 om de workload van ambulante werkingen onder de loep te nemen en te verbeteren. Bijkomend zullen zowel de regering als sociale partners in de toekomstige toekenning van jobs speciale aandacht besteden aan de ambulante werkingen.

Algemeen welzijnswerk :

 • Bij CAW’s, die volgens de criteria een onderbezetting hebben in hun werkingsgebied, worden door de sociale partners 9,5 VTE gefinancierd.
 • De Vlaamse Regering heeft hier vanaf 2019 nog een uitbreidingsbudget van 5.000.000 euro voorzien. Dit zal besteed worden in overleg met de sociale partners.

Nog geen lid van de ACLVB?

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/ | Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart