PC's 227 - 304 - 329.01 | Cultuur en media : vragenlijst grensoverschrijdend gedrag !

07/09/2022 - 10u

Vragenlijst grensoverschrijdend gedrag !

De Vlaamse Overheid wil het beleidsinstrumentarium voor de preventie van en het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector (*) evalueren en wees deze opdracht toe aan de Universiteit Antwerpen.  Daarvoor is jouw stem belangrijk!

Deel je mening in deze vragenlijst en formuleer aanbevelingen voor een sterk(er) beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in jouw sector.

Ga naar de vragenlijst via : https://loft.cult22.eu/index.php/142487.

(*) De vragenlijst is van toepassing voor de werknemers uit de PC's 304, 329.01 en 227 en meer bepaald voor de sectoren :

  • Cultuur (podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, sociaal- artistieke sectoren, cultureel erfgoedsector, literaire sector...)
  • Media (film, televisie, radio, pers, audiovisuele kunsten...)

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart