WERKGEVERS SOCIO-CULTURELE SECTOR KOMEN GEMAAKTE BELOFTES UIT VIA-6 NIET NA!

21/05/2021 - 13u

Een landing op Mars is eenvoudiger dan een CAO loonsverhoging afsluiten…

Een maand geleden konden we je melden dat we betere loon- en arbeidsvoorwaarden hadden onderhandeld in het kader van het nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-6). Vandaag stellen we vast dat werkgeversfederatie Sociare weigert om de afspraken uit VIA-6 na te komen, ten koste van jouw koopkrachtverhoging.

Waar wringt het schoentje?

VIA-6 voorziet dat de lonen in de socioculturele sector retroactief stijgen vanaf 1 januari 2021 en stelt letterlijk:  “De verhoging van de koopkracht wordt toegekend door de effectieve verhoging van de lonen met 1,1%.” Deze eenvoudige passage, waarover consensus bestond tussen vakbonden en werkgevers(!), dient in het paritair comité van de socioculturele sector omgezet te worden in een CAO, om de effectieve loonsverhoging te bekomen. Hier wringt het schoentje.

Tot onze ontsteltenis weigert de werkgeversfederatie sinds het afsluiten van VIA-6 om deze passage op te nemen in een CAO. Ze pleit daarentegen voor een loontoeslag. Door die woordkeuze, wat eigenlijk wijst op een soort premie i.p.v. een loonsverhoging, zetten ze de deur open voor discussies in elke toekomstige onderhandeling over loonsverhogingen of premies. Wij vrezen dat dit zal leiden tot talrijke fouten en discussies bij de loonverwerking. In tegenstelling tot een transparante loonsverhoging geeft deze ingewikkelde constructie volgens ons absoluut geen zekerheid in de toekomst.

Als vakbonden begrijpen wij deze houding van de werkgevers totaal niet. VIA-6 moet transparantie en collectieve loons- verhogingen garanderen! In het verleden sloten we al honderden loon-CAO’s. In de andere VIA-sectoren stuiten we niet op problemen bij de omzetting van VIA-6 in CAO’s. Zo’n CAO hoort geen complexe zaak te zijn: de lonen en de barema’s moeten met 1,1% verhoogd worden, niet meer niet minder!

We zijn enorm teleurgesteld in het aanslepend overleg en kunnen ons absoluut niet vinden in het voorstel van Sociare, dat de basisbeginselen van het VIA met de voeten treedt. Wat is voor hen de motivatie om zo’n premie erdoor te duwen? Waarom willen ze de loonsverhoging in de socioculturele sector herleiden tot een toeslag? De sector is al het minst bedeeld bij de verdeling van VIA-middelen!

Het overleg met de werkgevers is nog niet definitief afgesprongen. We rekenen er op dat er snel een deftig en correct akkoord uit de bus komt. We eisen dat de gemaakte afspraken uit het VIA nageleefd worden en willen geen dubbelzinnige en juridisch onzekere constructies afspreken met jullie geld.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart