Maak het terug goed met de ‘Sorrybox 2.0’

31/01/2018 - 14u

Sorrybox 2.0

De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0. zet je in bij de jeugdbeweging, hulpverlening, op school en in het gezin.

Dit initiatief van MPC Terbank kwam er met de steun van ICOBA en SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving. Het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin steunde dit project in het kader van een projectoproep rond ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.

Meer info en contact

Eric Beke orthopedagoog MPC Terbank initiatiefnemer Sorrybox

en de Sorry-academie

GSM : 0498/831676

@ : eric.beke@mpcterbank.be | eric.beke@sorry-academie.be

Praktijkvoorbeelden

‘Ik ben Tine, opvoedster op MPC Terbank. Na een ernstig conflict met een jongere is het niet eenvoudig om de draad terug op te nemen. De Sorrybox helpt me daarbij. Met onze ondersteuning schrijft de jongere nu een sorrybrief.’

‘Wij zijn Evy & Stephanie, twee leerkrachten aan anderstalige nieuwkomers met de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Na een zoveelste geval van agressie op school kwamen we bij de Sorrybox terecht. De Sorrybox is een eenvoudig, weinig talig middel om ook met onze jongeren over zulke zaken in communicatie te gaan”

Ik wil iets goed maken

De Sorrybox 2.0. helpt kinderen en jongeren om het goed te maken na een ruzie op school of thuis. Na agressie in de leefgroep, een pestsituatie binnen de jeugdbeweging of een conflict met hun lief.

Kinderen en jongeren maken een Sorrybrief of een gepersonaliseerde Sorrystrip. De tools zijn ook toegankelijk voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een taalachterstand. Technisch aangelegde jongeren maken een rapliedje of een animatiefilmpje. Met interactieve filmpjes op het videokanaal leren ze omgaan met conflicten.

Ik wil herstel begeleiden

De Sorrybox verzamelt allerlei methodieken waarmee begeleiders, leerkrachten en ouders aan de slag gaan om herstelgericht te werken. Er zijn methodieken om samen met de jongeren stil te staan bij hun gedrag. En om herstelvaardigheden te ontwikkelen in concrete opvoedingssituaties of op niveau van de organisatie.

Herstelgericht werken verbetert de relaties en het leefklimaat. Daardoor werkt het vaak beter dan straffen. Deze visie krijgt meer en meer ingang in de opvoedingssector.

MPC Terbank ontwikkelde in 2014 de eerste versie van de Sorrybox. Met de hulp van ICOBA en onder impuls van een Incentive Online hulpverlening voor Welzijn en gezondheid werd de Sorrybox nu fors uitgebreid. Begeleiders en leerkrachten vulden de Sorrybox aan met eigen herstelgerichte praktijken. SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving, zette mee haar schouders onder het project.

Social media

Twitter

www.sorrybox.be helpt kinderen en jongeren om iets goed te maken. Inspireert begeleiders, leerkrachten en ouders om herstelgericht te werken.

Facebook

Samen brokken lijmen na een conflict? www.sorrybox.be helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Voor begeleiders, leerkrachten en ouders: een Sorrytheek met materiaal om herstel te begeleiden.

Youtube

Trailer interactieve film : https://www.youtube.com/watch?v=ng7Sz1bBUgM

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart