Papier- en kartonbewerking (PC 136) : gemeenschappelijke eisenbundel 2011-2012

21/03/2011 - 16u

In februari hebben wij de ACLVB-leden van het PC 136 (papier- en kartonbewerking) een enquêteformulier verstuurd om te polsen naar hun wensen en verzuchtingen voor het sectoraal akkoord 2011-2012.  Wij danken u voor uw antwoorden!

Wij hebben de resultaten gebundeld en geanalyseerd. Werkzekerheid, verlenging van de systemen brugpensioen, behoud koppeling van de lonen aan de index, de anciënniteitsverlof en verlenging van de opzeggingstermijnen voor de arbeiders waren de belangrijkste wensen.

Op 17 maart hebben wij een gemeenschappelijke eisenbundel voorgesteld in het paritair comité.

Eisenbundel

Vrije onderhandelingen op bedrijfsniveau

Koopkracht

 • Automatische indexering;
  • geen negatieve index
  • indexering vroeger dan 6 maanden
 • Maximale verhoging in bruto

Loon- en arbeidsvoorwaarden

 • Geen uitbreiding en betere controle huidige flexibiliteit
 • Afschaffing carensdag
 • Verbetering opzegtermijnen
 • Syndicale premie verhogen tot 135 euro
 • Verbetering tijdkrediet
 • Overlegprocedure meervoudig ontslag
 • Verbetering anciënniteitsverlof

Bestaanszekerheid

Verbetering

Eindeloopbaan

 • Verlenging brugpensioen
 • Verhoging aanvullende vergoeding

Vorming

Verlenging van de bestaande akkoorden.

Functieclassificatie

Opstarten werkzaamheden.

Varia

 • schaftijd/ploegwerk
 • vervoerkosten
 • verbetering klein verlet
 • verbetering gelijkstellingen eindejaarspremie

Verlengingen

Verlenging bestaande akkoorden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart