PC 115: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Werktijden

  De conventionele werkweek kan niet meer bedragen dan 38 uur per week gemiddeld, berekend op jaarbasis.
   

  Lonen

  Hier vindt u het minimumloon dat men moet toepassen in jouw sector.

  Premiesystemen

  Eindejaarstoelage

  De arbeiders die in een voltijds arbeidsregime tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017  en tussen 1 november 2017  en 31 oktober 2018 werken, hebben voor elke referteperiode recht op een eindejaarspremie gelijk aan het basisuurloon voor minimum 76 werkuren, buiten premies van elke aard, in een 38-urige werkweek.

  Ingeval van deeltijdse tewerkstelling ontvangen de werknemers een eindejaarspremie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk.

  Ploegenpremies

  Aan werknemers die werken in twee of in drie "draaiende" ploegen wordt een  ploegenpremies toegekend

   

  2016

  2017

  Namiddag

  0,4534€/u

  0,4756 €/u

  Nacht

  1,4122€/u

  1,4810 €/u


  Tijdelijke werkloosheid te wijten is aan economische en/of technische redenen

  Wanneer de gedeeltelijke werkloosheid te wijten is aan economische en/of technische redenen, met uitzondering van werkloosheid wegens stakingen in de onderneming of in andere ondernemingen, ontvangen per 1 juni 2017 de arbeiders, een aanvullende dagvergoeding van minimum 10,1070 € per dag werkloosheid (stelsel 5 dagen/week), zonder beperking van het aantal dagen werkloosheid tijdens het jaar.

  Verplaatsingskosten

  Vervoer met de trein

  De werkgever moet een deel van het treinabonnement dat de werknemer nodig heeft voor zijn verplaatsingen terugbetalen. De NMBS publiceert regelmatig een overzicht van de tarieven in verhouding tot de afstanden.

  Vervoer per metro, tram, bus

  De werkgever is verplicht om 75% terug te betalen van de prijs van het abonnement in functie van de afstand, en 71,8% als de prijs forfaitair is vastgesteld.

  Eigen vervoer

  Je kan het minimale bedrag dat je werkgever moet vergoeden in geval van vervoer met particuliere vervoersmiddelen vinden via volgende link: http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708

  Vervoer per fiets

  De werkgever betaalt een vergoeding van € 0,15 per km.
   

  Verlofregeling

  Iedere werknemer in de particuliere sector, heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor die niet-gewerkte voor deze dagen, krijgt de werknemer zijn loon en een dubbel vakantiegeld (zie onze brochure Jaarlijkse vakantie). Hij heeft ook recht op zogeheten dagen "klein verlet" ter gelegenheid van bepaalde familie gebeurtenissen of om bepaalde maatschappelijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten te vervullen.
   

  Tijdskrediet

  De arbeiders kunnen, voor zover zij voldoen aan alle voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, volgende vormen van tijdskrediet genieten :

  • voltijds tijdskrediet
  • halftijdse loopbaanvermindering voorzien in het kader van het tijdskrediet met motief tijdens een duur van maximaal 36 maanden over de loopbaan en binnen de drempel van 5 % van het totale aantal van de in de onderneming of de dienst tewerkgestelde werknemers.

  Voor arbeiders tewerkgesteld in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen en die de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt, kunnen het tijdskrediet, de slechts opnemen in de vorm : 

  • van een "duobaan", m.a.w. er moeten twee arbeiders die dezelfde functie uitoefenen in dezelfde ploeg, voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden de vermindering van de arbeidsprestaties tot halftijds aanvragen;
  • van een "quintet", m.a.w. er moeten vijf arbeiders die dezelfde functie uitoefenen in dezelfde ploeg, voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden de vermindering van de arbeidsprestaties van 1/5-tijds aanvragen.

  Mits akkoord van de werkgever is het echter mogelijk om op lokaal vlak andere modaliteiten van tijdskrediet in te voeren.
   

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan je steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel 40 33 01/01/2015 31/12/2017

  SWT Zware beroepen

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  58 (2017)

  59 (2018)

  33

  1/01/2017

  31/12/2018

  SWT Lange Loopbaan

  58 (2017)

  59 (2018)

  40

  1/01/2017

  31/12/2018

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2017

  31/12/2018

  Syndicale rechten

  Vakbondspremie

  Alle werknemers van de CP-115 zijn gerechtigd elk jaar een vakbondspremie van € 135 te ontvangen als ze full-time gewerkt hebben tijdens de referentieperiode (van 1 januari tot 31 december). De betaling wordt verricht vanaf de maand april.

  Syndicale afvaardiging

  Je kunt een vakbondsafvaardiging maken als het bedrijf ten minste 40 werknemers telt. Als je een syndicale delegatie in jouw bedrijf wilt oprichten, aarzel dan niet contact op te nemen met de bestendig secretarissen van jouw plaatselijk ACLVB kantoor.

  Als het bedrijf minder dan 40 werknemers telt wordt een vakbondsafvaardiging opgericht met de toestemming van de werkgever of, bij gebreke daaraan, als een gewone meerderheid plus één stem van alle werknemers via een stemming de wens hiertoe te kennen geeft.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart