PC 200: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Door te klikken op het beeld hieronder kan u onze brochure downloaden

   

  De CAO Jaarlijkse premie 2015 is niet in de gids opgenomen. U kunt het via deze link raadplegen

   

   

  Arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is 38 uur.
   

  Lonen

  Download de barema's van 01/01/2021

  Functieclassificatie

  Het APCB kent een sectorale functieclassificatie bestaande uit 69 categorieën, elk verdeeld in 4 klassen. Het is op basis van deze classificaties dat ook de sectorale barema’s vastgelegd werden. Meer informatie hierover is beschikbaar via de nationaal sectoraal verantwoordelijke. 
   

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie

  Er wordt aan alle werknemers van de sector een eindejaarspremie uitbetaals die gelijk is aan het brutoloon van de maand december (of de helft van het loon indien bijvoorbeeld de werknemer slechts de helft van dat jaar heeft gewerkt) en wel ten laatste op 31 december. Om deze premie te genieten moet je ten minste 6 maand hebben gewerkt.

  Jaarpremie

  Vanaf juni 2021 wordt er aan alle werknemers van de sector een brutopremie van 267,64€ uitbetaald (indien de werknemer 12 maanden voltijds heeft gewerkt).

  Deze premie kan worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (indien zij in maaltijdcheques wordt omgezet dient het bedrag met 33% te worden vermeerderd, namelijk het bedrag van de werkgeverslasten).

  Ecocheques

  In juni worden er aan alle werknemers van de sector naargelang hun bezigheid ecocheques uitbetaald:

  Wekelijkse arbeidsduur

  Sinds 2010

  Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 250

  Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 200

  Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 150

  Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 100

  De bedragen hierboven zijn de toegekende bedragen voor een volledige referentieperiode van 12 maanden die loopt van juni van het vorige kalenderjaar tot en met de maand mei van het desbetreffende kalenderjaar.

  Verplaatsingskosten

  • Vervoer met de trein: De werkgever betaalt 80% terug van de treinkaart 2de klas.
  • Vervoer met tram, metro of bus: Voor de andere vormen van openbaar vervoer zoals tram, metro of bus betaalt de werkgever 75% van de kosten terug wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand en 71,8% wanneer de prijs forfaitair is.
  • Vervoer met privémiddelen: De terugbetaling bedraagt 50% van de kosten voor de lonen onder de 27.750€.​
  • Vervoer met velo : 0,10€/km vanaf 07/2020

  Verlofstelsels

  Elke werknemer die in de privésector is tewerkgesteld heeft recht op 20 dagen vakantie. Voor die niet-gepresteerde dagen ontvangt de werknemer zijn bezoldiging en een dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure jaarlijkse vakantie).

  Hij heeft tevens recht op dagen “klein verlet” ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of om bepaalde burgerlijke verplichtingen of opdrachten te vervullen.
   

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.
  Deze laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding  niet meer grondig gewijzigd. Zo gaat het recht niet meer op  dat bij tijdskrediet  automatisch een vergoeding wordt betaald.


  Indien u bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan u een kijkje nemen in de brochure van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van uw recht die actueel van toepassing zijn voor de sector van het PC200:

  Motief

  Halftijds of voltijds tijdkrediet

  1/5de tijdkrediet

  Minder dan 5 jaar anciënniteit 

  5 jaar anciënniteit of meer

  /

  Zorg voor een kind minder dan 8 jaar

  24 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Palliatieve zorgen

  24 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Bijstand of hulpverlening aan een zwaar ziek familielid tot in de 2de graad

  24 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Een erkende opleiding volgen

  24 maanden

  36 maanden

  36 maanden

  Bijstand aan het gehandicapt kind van minder dan 21 jaar van de werknemer

  51 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Bijstand of hulpverlening aan een zwaar ziek linderjarig kind, hetwelke deel uitmaakt van het gezin.

  51 maanden

  51 maanden

  51 maanden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landingsbanen

  In 2019-2020 kunt u, in het kader van eindeloopbaan, uw arbeidsprestaties verminderen met 1/5de of halftijds als u een loopbaan van 35 jaar heeft en een zwaar beroep hebt uitgeoefend en :

  -ofwel gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar 
  -ofwel gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar 
  -ofwel 20 jaar in een regeling van nachtarbeid hebt gewerkt.

  Voldoet u aan minstens één van deze voorwaarden, dan  kunt u tijdskrediet eindeloopbaan 1/5e nemen vanaf 55 jaar en halftijds vanaf 57 jaar.

  Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan kunnen werknemers die in een landingsbaanstelsel genieten van een premie van het sociaal fonds van PC 200 ter aanvulling van hun 4/5de loon. Deze premie bedraagt 73,50 EUR sinds 1 januari 2019. (Formulier sociaal Fonds)
   

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht. Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers. (link toevoegen met adressen)

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  REGIME SWT PC 200

  Leeftijd Loopbaan Geldigheidsduur
      Man Vrouw Begin Einde
  Algemeen stelsel 62 40 35 (2019) 01/01/2019 31/12/2020
  36 (2020)
  *SWT Zware beroepen 59 35 01/01/2019 30/06/2021
  *SWT Nacbtarbeid, zware beroepen en bouw 59 33 01/01/2019 30/06/2021
  *SWT Lange loopbaan 59 40 01/01/2019 30/06/2021
  *Medisch SWT 58 35 01/01/2019 30/06/2021

  * Om deze redenen is 10 jaar anciënniteit vereist bij de laatste werkgever.

  Syndicale rechten

  Syndicale afvaardiging

  Een syndicale afvaardiging is mogelijk vanaf 25 werknemers. Indien u een syndicale afvaardiging binnen uw onderneming verlangt in te stellen, aarzel dan niet contact op te nemen met de bestendige afgevaardigden van uw plaatselijk ACLVB-kantoor

  Syndicale premie

  Er bestaat geen enkele syndicale premie binnen de sector maar de ondernemingen kunnen een bedrijfs-CAO afsluiten om er een toe te kennen.

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart