PC 304 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Inleiding

  In de sector zijn er twee cao’s die de minimumloonbarema’s regelen, namelijk de cao muziek en de cao podiumkusten.

  De cao muziek is van toepassing op werkgevers die musici en/of zangers tewerkstellen.

  De cao podiumkunsten is van toepassing op de werkgevers die worden gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en zo onder het kunstendecreet vallen, zonder dat zij deel uitmaken van de cao muziek.

  Lonen

  Op 01/04/2020 zijn de lonen geïndexeerd. Je vindt de schaallonen hier

  Muziek

  In de cao muziek vinden we 5 loongroepen terug op basis van de functie die je uitoefent.

  De functieclassificatie voor de sector muziek kan u hier vinden.

  De loonbarema’s voor de sector muziek kan u hier vinden.

  Podiumkunsten

  In de cao podiumkunsten wordt er een onderscheid gemaakt tussen contracten korter dan 4 maanden en contracten langer dan 4 maanden.

  De functieclassificatie voor de sector podiumkunsten kan u hier vinden.

  De loonbarema’s voor de sector podiumkunsten zijn als volgt opgedeeld :

  1. contracten van korter dan 4 maanden
  2. contracten van langer dan 4 maanden 

  Het sociaal fonds voor de podiumkunsten heeft een uitgebreide brochure gemaakt over de functieclassificatie. Deze brochure kan je hier vinden.

  Eindejaarspremie of ecocheques

  Eindejaarspremie

  Indien je werkgever onder het toepassingsgebied valt van de CAO en je een contract hebt van meer dan 4 maanden (bepaalde of onbepaalde duur), dan heb je recht op een eindejaarspremie. Voor werknemers die gedurende een heel jaar in dienst waren van de werkgever bedraagt de premie 425 euro bruto. Indien je geen volledig jaar in dienst was, dan zal de premie pro rata berekend worden. 

  Ecocheques

  Indien je bij één of meerdere werkgevers werkt die onder het toepassingsgebied van de CAO vallen, en je een contract van bepaalde duur, vervangingscontract of contract van duidelijk omschreven werk hebt en zowel gewerkt hebt in het referentie- als uitbetalingsjaar, dan heb je recht op ecocheques. Per gewerkte of daarmee gelijkgestelde dag ontvang je een ecocheque van 10 euro, met een maximum dat bepaald wordt afhankelijk van het budget en het fiscale maximum van 250 euro.

  Syndicale premie

  Indien je aangesloten bent bij ACLVB heb je sinds 2012 recht op een syndicale premie in de sector. Het bedrag is afhankelijk van het budget en het aantal leden. De premie die in 2017 werd betaald op basis van het lidmaatschap in 2016 bedroeg 65 euro. Voor werknemers die deeltijdse syndicale bijdragen betalen, bedraagt de premie 32,50 euro.

  Aanvullend pensioen en aanvullende premie kunstenaars

  In de sector is er een groepsverzekering afgesloten waarvoor de werkgever een bijdrage van 1,5% van het brutoloon van de werknemer betaalt. Daarnaast is er sinds 2008 een aanvullende premie voor kunstenaars ingevoerd. Deze premie varieert naargelang je brutoloon en je leeftijd. Hoe hoger je leeftijd, hoe hoger de premie zal zijn.

  Je kan hier de CAO aanvullend pensioen vinden.

  Je kan hier de CAO aanvullende premie voor kunstenaar vinden.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart