09/05/2022
Fiscaliteit
Een nieuwe lente, een nieuwe ACLVB-belastinggids. U vindt opnieuw een overzicht van de voornaamste rubrieken die van toepassing zijn op de aangifte voor werknemers. Maar deze gids bevat tevens de voornaamste nieuwigheden voor aanslagjaar 2022. Ook het corona-effect is nog niet uitgewerkt.
429.24 KB
28/04/2022
Ontslag
Uw onderneming werd failliet verklaard. Dit kwam zeker en vast aan als een harde klap. Met deze brochure willen wij u wegwijs maken in de reglementering inzake faillissement en u een beknopt maar duidelijk overzicht geven van uw rechten in de faillissementsprocedure.
164.13 KB
15/03/2022
Jongeren
Aan het werk of werkloos, je hebt recht op vakantiedagen. Hoe dit precies voor jongeren in elkaar zit ? Je leest het in deze folder.
327.44 KB
15/03/2022
Vakantie/schorsing arbeid
De brochure zet de voornaamste principes omtrent de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie uiteen. Eerst zal het toepassingsgebied van de wetgeving worden besproken. Daarna komt de duur van de vakantie aan bod. Ook het vakantiegeld zal onder de loep worden genomen.
233.7 KB
28/02/2022
Jongeren
Een werkgever kan niet zomaar om het even wie tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst voor studenten. De wetgever heeft een reeks uitzonderingen voorzien om jongeren te beschermen en om misbruiken tegen te gaan. Versie 2022 van onze folder.
185.09 KB
09/02/2022
Statuut werknemer
Deze brochure is bedoeld als praktische gids om een antwoord te bieden op de vele vragen die over het onderwerp uitzendarbeid binnenlopen. Als je een uitzendkracht bent of wil worden, helpt ze je al een heel eind vooruit.
339.5 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart