05/07/2022
Ontslag
Uw onderneming werd failliet verklaard. Dit kwam zeker en vast aan als een harde klap. Met deze brochure willen wij u wegwijs maken in de reglementering inzake faillissement en u een beknopt maar duidelijk overzicht geven van uw rechten in de faillissementsprocedure.
166.86 KB
04/07/2022
Ontslag
Start uw bedrijf een herstructurering? Dan zit u ongetwijfeld met vele vragen. Deze brochure geeft u alvast een begin van antwoord en biedt tegelijkertijd een overzicht van de verschillende elementen rond herstructureringen.
331.13 KB
01/06/2022
Werkloosheid
Ben je werkzoekend? Dan kan je rekenen op de ACLVB als erkende uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen. Voor de betaling van je uitkeringen kan je bij de ACLVB op beide oren slapen.
711 KB
09/05/2022
Fiscaliteit
Een nieuwe lente, een nieuwe ACLVB-belastinggids. U vindt opnieuw een overzicht van de voornaamste rubrieken die van toepassing zijn op de aangifte voor werknemers. Maar deze gids bevat tevens de voornaamste nieuwigheden voor aanslagjaar 2022. Ook het corona-effect is nog niet uitgewerkt.
429.24 KB
15/03/2022
Jongeren
Aan het werk of werkloos, je hebt recht op vakantiedagen. Hoe dit precies voor jongeren in elkaar zit ? Je leest het in deze folder.
327.44 KB
15/03/2022
Vakantie/schorsing arbeid
De brochure zet de voornaamste principes omtrent de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie uiteen. Eerst zal het toepassingsgebied van de wetgeving worden besproken. Daarna komt de duur van de vakantie aan bod. Ook het vakantiegeld zal onder de loep worden genomen.
233.7 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart