25/10/2021
Werkloosheid
Wat houdt het statuut ‘werkloze met een bedrijfstoeslag’ precies in? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat zijn mijn verplichtingen als ‘werkloze met bedrijfstoeslag’? Hier vind je een tabel met een overzicht van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor 2021–2022 en 2023.
122.81 KB
13/10/2021
Ziekte
Voor wie is de brochure bedoeld? Je werkt in de privésector of als contractuele ambtenaar. Je bent arbeidsongeschikt en dit is niet te wijten aan een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte.
143.09 KB
13/10/2021
Loon
De loonbonus is een systeem dat al sinds 2008 bestaat. Het betreft een stelsel tot toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zodat bedrijven aan hun werknemers een bonus kunnen uitkeren die vrijgesteld is van belastingen en van de gewone socialezekerheidsbijdragen.
219.4 KB
14/07/2021
Vakantie/schorsing arbeid
De brochure zet de voornaamste principes omtrent de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie uiteen. Eerst zal het toepassingsgebied van de wetgeving worden besproken. Daarna komt de duur van de vakantie aan bod. Ook het vakantiegeld zal onder de loep worden genomen.
263.1 KB
08/07/2021
Vakantie/schorsing arbeid
Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector ? Dan kan u ter aanvulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie onder bepaalde voorwaarden seniorvakantie genieten.
168.06 KB
06/07/2021
Werkloosheid
Om recht te hebben op inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen, mag je geen bezoldigde activiteit voor een derde verrichten. Vrijwilligerswerk daarentegen kan onder bepaalde voorwaarden wel uitgeoefend worden met behoud van uitkeringen.
155.91 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart