14/03/2023
Vakantie/schorsing arbeid
Hevige regen heeft je huis onder water gezet, je kind wordt dringendopgenomen in het ziekenhuis, je schoonmoeder is van de trap gevallen, … Als werknemer heb je het recht om op het werk afwezig te zijn om dwingende redenen.
144.43 KB
03/03/2023
Ziekte
De werknemer die niet in staat is zijn werk te verrichten omdat hij ziek is of een ongeval heeft gehad in zijn privé-leven (dit geldt dus niet bij beroepsziekte of arbeidsongeval), kan gedurende een bepaalde periode aanspraak maken op gewaarborgd loon.
219.09 KB
02/02/2023
Jongeren
Een werkgever kan niet zomaar om het even wie tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst voor studenten. De wetgever heeft een reeks uitzonderingen voorzien om jongeren te beschermen en om misbruiken tegen te gaan. Versie 2023 van onze folder.
183.79 KB
23/01/2023
Ontslag
Uw onderneming werd failliet verklaard. Dit kwam zeker en vast aan als een harde klap. Met deze brochure willen wij u wegwijs maken in de reglementering inzake faillissement en u een beknopt maar duidelijk overzicht geven van uw rechten in de faillissementsprocedure.
198.45 KB
12/01/2023
Vakantie/schorsing arbeid
De werknemers mogen principieel niet tewerkgesteld worden gedurende de 10 wettelijke feestdagen, maar wat als de feestdag vervangen moet worden omdat hij op een zondag valt of je toch moet werken tijdens een wettelijke feestdag ?
86.82 KB
21/12/2022
Veiligheid
Privacy op het werk is een thema dat steeds belangrijker wordt. Het toenemende economische en maatschappelijke belang van (informatie)technologie is hier niet vreemd aan. De inwerkingtreding van de GDPR in 2018 gaf een extra duwtje in de rug en plaatste privacy hoog op de agenda.
270.57 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart