04/04/2024
Jongeren
Een werkgever kan niet zomaar om het even wie tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst voor studenten. De wetgever heeft een reeks uitzonderingen voorzien om jongeren te beschermen en om misbruiken tegen te gaan. Versie 2024 van onze folder.
183.57 KB
26/02/2024
Werkloosheid
Het is een uniek genummerd papieren formulier of kaartje waarmee je tijdelijke werkloosheid wordt gecontroleerd en uitbetaald. Voor elke maand dat je tijdelijk werkloos bent en telkens ten laatste op de 1ste dag tijdelijke werkloosheid, moet je een controlekaart ontvangen van je werkgever.
135.65 KB
26/02/2024
ACLVB-dienstverlening
De elektronische controlekaart eC3.2 bij tijdelijke werkloosheid. Wat is het, hoe krijg je toegang en hoe werkt de applicatie? We leggen het voor je uit.
221.1 KB
23/02/2024
Vakantie/schorsing arbeid
De brochure zet de voornaamste principes omtrent de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie uiteen. Eerst zal het toepassingsgebied van de wetgeving worden besproken. Daarna komt de duur van de vakantie aan bod. Ook het vakantiegeld zal onder de loep worden genomen.
243.46 KB
31/01/2024
Ontslag
Ontslagen worden, het laat je niet onberoerd. Een aantal zekerheden komen op losse schroeven te staan, plots heb je tal van praktische zorgen. Enkele veelgestelde vragen en antwoorden.
82.62 KB
31/01/2024
Ziekte
De werknemer die niet in staat is zijn werk te verrichten omdat hij ziek is of een ongeval heeft gehad in zijn privé-leven (dit geldt dus niet bij beroepsziekte of arbeidsongeval), kan gedurende een bepaalde periode aanspraak maken op gewaarborgd loon.
131.33 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart