Slachtoffer van een faillissement?

Op deze pagina:

    “Het is belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten als schuldeiser. Met de ACLVB hebben we toen onze leden bijeengebracht in verschillende infosessies omtrent de procedure om een schuldvordering op te maken en een vergoeding aan te vragen via het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO). Bij een faillissement grijpen de werknemers immers naast de normale ontslagvergoeding.”


    Meer info

    Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
    Of zoek uw secretariaat via de kaart