PC 217 : Sectorakkoord casinos

13/01/2020 - 16u

Hieronder vinden jullie een overzicht van het sectoraal akkoord 2019-2020 voor de casinos

 

1. Koopkracht

Toekenning van een eenmalige premie van 60 euro in 2019 en 60 euro in 2020.

De toekenningsvoorwaarden van deze premie zullen binnen de verschillende ondernemingen vastgelegd worden.

2. Tijdkrediet : landingsbanen

Intekenen op cao 137 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

3. Regularisatie van CAO’s

- CAO indexering: Afsluiting van een overeenkomst voor onbepaalde duur op basis van het  voorstel van de Voorzitter.

- CAO Nachturen:  Afsluiting van een overeenkomst voor onbepaalde duur

- CAO Tijdskrediet: Afsluiting van een overeenkomst voor onbepaalde duur

- CAO Syndicale premie : Afsluiting van twee overeenkomsten:

- CAO voor vakbondspremies vanaf 2019 : afsluiting van een CAO van onbepaalde duur gebaseerd op een financiering van € 100 euro per personeelslid die meer dan 50% van de arbeidstijd werkt en 50 euro voor personeelslid die 50% of minder van de arbeidstijd werkt.

 

 
 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download het pamflet

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart