Werk je in een drukkerij of aanverwante? Je krijgt binnenkort jouw syndicale premie

18/01/2018 - 10u

Wat is het bedrag?

Actieven

Bruggepensioneerden

Volledig werklozen 50j/+50j (10 jaar anciënniteit vereist)

Volledig werklozen -50j (tot en met het 2de jaar werkloosheid)

Jaar

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Maand

132 euros

11 euros

85,2 euros

7,1 euros

85,2 euros

7,1 euros

66 euros

5,5 euros


Wat is de referteperiode?

 1/10/2016 – 30/09/2017
 

Wanneer wordt de premie betaald?

Vanaf 23/01/2018
 

Wat moet ik doen?

  • De premie wordt uitbetaald als de vakken 5 en 7 van het attest volledig zijn ingevuld.
  • Voor de werklozen of bruggepensioneerde leden, kan u blanco formulieren verkrijgen bij jouw lokaal kantoor  met vermelding van uw naam en lidnummer.
  • Om recht te hebben op 1/12de, moet men minstens 3 maanden aangesloten zijn bij de ACLVB en 1 maand prestaties hebben.
  • De leden - die minder dan 12 maanden tewerkgesteld waren ingevolge volledige werkloosheid in de referteperiode en die een ononderbroken anciënniteit van 12 maanden in de sector hebben en 3 maanden aangesloten zijn bij de ACLVB op het ogenblik van het ontslag - krijgen de volledige premie (132 euro). 
  • Het daaropvolgende jaar ontvangen ze de premie van 66 euro.
  •  In afwijking van voornoemde regel zullen de gepensioneerden en de jongeren die de sector voor het eerst binnentreden, slechts 1 maand tewerkstelling en lidmaatschap bij de ACLVB tijdens de referentieperiode moeten verantwoorden om de evenredige syndicale premie te ontvangen.
  • De premie kan met drie jaar terugwerkende kracht betaald worden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart