PC 128 (Leder) : Lees hier het protocolakkoord dat is onderhandeld in jouw sector

02/12/2021 - 13u

Gisteren hebben we een protocolakkoord afgesloten voor de periode 2021-2022.

Vakbonden en werkgevers zullen nu hun achterban consulteren.

Hieronder vinden jullie de krachtlijnen van dit akkoord :

 • Verhoging baremieke en effectieve lonen met 0,4 % vanaf 01.01.2022
 • Eenmalige toekenning van ecocheques, voor een bedrag van 150 €, betaalbaar in januari ‘22
  • In de ondernemingen kan dit eventueel worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel mits akkoord van de OR of syndicale delegatie, of mits akkoord van de werknemers indien er geen OR of SD is in de onderneming;
  • Pro rata voor deeltijdse werknemers
  • Minstens een anciënniteit van 3 maanden
  • Uitgesloten voor werknemers > 1 jaar ziekte
 • Toekenning van een coronapremie onder volgende voorwaarden :
  • 100 € bij een verhoging van de omzet van 5% en mits bedrijfswinst in 2019 en 2020
  • 200 € bij een verhoging van de omzet van 10% en mits bedrijfswinst in 2019 en 2020
 • Invoering van een fietsvergoeding van 0,20 EUR per km met ingang van 01.01.2022.
  • Max. 3,5 € per dag
  • Mits verklaring op eer
 • De CAO vorming en tewerkstelling wordt verlengd, meer bepaald een collectief recht op 3 dagen per arbeider per jaar
  • Binnen het Sociaal Fonds gebeurt hierop controle
 • Sectorale intekening op alle NAR-kadercao’s rond SWT tot 30.06.2023, inclusief de bepaling omtrent mogelijkheid vrijstelling van beschikbaarheid tot en met 31.12.2024
  • SWT lange loopbaan 60 jaar mits 40 jaar beroepsverleden
  • SWT zwaar beroep 60 jaar mits 35 jaar beroepsverleden
  • SWT 20 jaar nachtarbeid 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden
  • SWT 62 jaar
 • Sectorale intekening op de NAR-cao’s 156 en 157 betreffende de landingsbanen tot en met 30.06.2023
  • 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering
  • 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/2de loopbaanvermindering
 • Anciënniteitsverlof : recht op een anciënniteitsdag vanaf 10 jaar in de sector, ipv. na 15 jaar
  • Bestaande regelingen in de ondernemingen en in de subsectoren blijven behouden

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart