Toeslag tijdelijke werkloosheid corona periode 1/4/2020 - 15/5/2020

29/06/2020 - 14u

De afgelopen weken hebben we in PC 109 en PC 215 onderhandeld voor een toeslag voor werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld ten gevolge van de coronacrisis. Uiteindelijk zijn we met de werkgevers tot een sectorakkoord kunnen komen.

Alle werknemers die in de periode van 1/4/2020 tot 15/5/2020 tijdelijk werkloos werden gesteld wegens overmacht, ten gevolge van de coronacrisis, hebben recht op een aanvullende vergoeding tbv. 2 € per werkloosheidsdag. (bovenop de RVA-uitkering en de vergoeding van de federale overheid tbv. 5,63 €)

Belangrijk is ook dat dit supplement los staat van de sectorale toeslag die wordt uitgekeerd (door de werkgever) in geval van tijdelijke werkloosheid (TW) wegens economische redenen die wordt toegekend gedurende 70 dagen per jaar. 
(4 € per dag voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar en 3 € per dag voor de volgende 35 dagen. Na de eerste 70 dagen betaalt de werkgever 2 € per dag tijdelijke werkloosheid zoals voorzien bij Wet).

Alle aanvragen tijdelijke werkloosheid worden vandaag verondersteld als oorzaak de coronacrisis te hebben. Deze maatregel en andere maatregelen, zoals de      vergoeding hierboven vermeld, de vereenvoudigde aangifte, corona ouderschapsverlof... lopen t/m 31/8/2020 en worden mogelijks nog verlengd.

De aanvullende vergoeding voor de dagen TW wegens corona zullen betaald worden bij de eerstvolgende loonafrekening.


Indien u hierover vragen heeft, aarzel niet uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of ACLVB-secretariaat te contacteren !
 

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart