In jouw sector hebben we onderhandeld om tot een protocolakkoord voor 2017-2018 te komen

31/08/2017 - 11u

Wat hebben we bereikt na onderhandelingen ?

Een verhoging van je salaris met 15 cent vanaf 1/9/2017 + een éénmalige ecocheque van 50 € te betalen voor 31/12/2017; In ondernemingen waar reeds het maximumbedrag  (250 €) bereikt is van ecocheques, moet de onderneming een evenwaardig voordeel voorzien;

Vanaf 1/1/2018 wordt 1 dag anciënniteitsverlof na 20 jaar in de sector toegekend, aan alle werknemers in de sector. Er zijn evenwel al bedrijven waar een dag al wordt toegekend na 20 jaar, daar verandert niets. Indien echter reeds een dag wordt toegekend na 7 jaar of 15 jaar bv., komt deze dag erbij.

De syndicale premie zal worden verhoogd naar 145 €, vanaf dit wettelijk mogelijk is;

De vergoeding voor tijdelijke werkloosheid zal worden verhoogd met 1 € vanaf 1/10/2017; ( van 10,7620 € -> 11,7620 €)

In alle ondernemingen worden 2 vormingsdagen per FTE voorzien, de toepassing of invulling van deze dagen moeten voorafgaandelijk besproken worden via de overlegorganen in het bedrijf;

De cao’s voor systemen van SWT werden reeds voordien getekend;
Voor verlenging en uitbreiding tijdskrediet en landingsbanen vanaf 55 jaar werden ook reeds de cao’s getekend.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart