Opheffing paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

15/05/2018 - 14u

Sinds 20 april 2018 zijn de subsectoren onder PC 128 opgeheven. Dit heeft als gevolg dat alle betrokken werkgevers en werknemers voortaan onder het overkoepelend PC 128 zullen ressorteren.

Alle bestaande cao's van de vroegere subcomités blijven bindend voor de werkgevers en de werknemers, alsook voor de nieuwe werknemers, tot op het moment dat het overkoepelend PC 128 eventueel een nieuwe cao afsluit die andere (of dezelfde-) collectieve bepalingen regelt die hetzelfde zijn voor alle werknemers van dit overkoepelend PC 128.
Anders gezegd, de sectorale cao's gesloten binnen de subcomités blijven tot nader order van toepassing zowel voor de huidige als voor de nieuwe werknemers/werkgevers. (in toepassing van art. 27 van W 5/12/1978)

De sociale partners hebben voorlopig niet de intentie om een nieuwe overkoepelende cao af te sluiten. Wellicht zullen de verschillende loon-en arbeidsvoorwaarden in de toekomst stelselmatig worden geharmoniseerd.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart