PC 128 (ledersectoren) cao 01/04/2020 aanvullende vergoeding wegens tijdelijke werkloosheid overmacht

06/04/2020 - 13u

Er werd een cao gesloten in het PC 128 (arbeiders) om te voorzien in een aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid (TW) wegens overmacht. Het betreft eigenlijk dezelfde vergoeding die al betaald wordt in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische reden. = 13 € per dag tijdelijke werkloosheid. 

Het enige verschil is de duurtijd. De aanvulling cfr. TW wegens overmacht is onbeperkt. De werkgever betaalt deze onmiddellijk, maar kan deze recupereren via het Fonds.
De cao voorziet dat deze aanvullende vergoeding (bovenop de vergoeding die u krijgt van RVA) zal betaald worden indien u werkloos (was) bent in de periode van 1/3/2020 tot 30/6/2020. (voor maart zal u dit ondertussen misschien hebben gekregen, anders retro-actief op het einde van de maand april)

Voor de bedienden die werkzaam zijn in de bedrijven waar arbeiders werken onder PC 128, zal er desgevallend nog een cao moeten gesloten worden in het PC 200. Maar tot op heden weigeren de werkgeversfederaties binnen PC 200 blijkbaar sociaal overleg te voeren op sectorniveau.

In bijlage vindt u een pamflet. Aarzel niet uw ACLVB-secretariaat of secretaris te contacteren indien u hierover vragen heeft.

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart