PC 128 Ledersector | Ontwerpakkoord 2023-2024

10/10/2023 - 10u

In het Paritair Comite 128 (Ledersector) werd een protocolakkoord onderhandeld over de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders.

Hierbij vind je de integrale tekst. Over dit akkoord moeten alle partijen nog consulteren en desgevallend na goedkeuring ervan zullen de uitvoeringscao’s worden opgemaakt.

Aarzel niet je bestendig secretaris of ACLVB-kantoor te raadplegen indien je vragen hebt !

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart