PC 340 Orthopedisch schoeisel | Protocolakkoord 2023-2024

16/11/2023 - 13u

We hebben een protocolakkoord bereikt in het paritair comité 340 (Orthopedisch schoeisel). In dit protocolakkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

Je kunt het volledige protocolakkoord bekijken op onderstaande link onder "Download".

De belangrijkste punten van het Protocolakkoord  2023-2024 :

Fietsvergoeding

Werknemers hebben recht op een fietsvergoeding van €0,20 per afgelegde kilometer mits zij minstens de helft van de tijd hun afstand tussen woonst en werk uitoefenen met de fiets.

Koopkrachtpremie

De werknemers tewerkgesteld op 30/11/2023 hebben recht op een eenmalige koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques als er voldaan is aan een van de onderstaande scenario’s van hoge winst (details in het onderstaande document)

Eindejaarspremie

Tijdelijke gelijkstelling (2024) van een aantal voorwaarden in het kader van de gelijkstelling tussen arbeiders en bedienden. Een uniforme regeling wordt in de loop van 2024 verder uitgewerkt.

Verlenging van de tewerkstellingsmaatregelen

De huidige regelingen worden verlengd tot 30/6/2025, met name :

  • Tijdskrediet en Vlaamse aanmoedigingspremie
  • Landingsbanen
  • SWT

Vorming

Omvorming van een collectief recht naar een individueel recht op vorming, volgens een groeipad.

Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

Uitbreiding van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid naar alle werknemers van de sector.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart