SECTOR TEXTIEL : Gemeenschappelijke eisenbundel voor een sectoraal akkoord 2021-2022

22/09/2021 - 16u

Gemeenschappelijke eisenbundel voor een sectoraal akkoord 2021-2022

Arbeiders

Op 22 september 2021 hebben de drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB, de gemeenschappelijkeeisenbundel neergelegd en toegelicht in het paritair comité. De werkgeversorganisatie Fedustria heeft haar eisenbundel eveneens neergelegd en toegelicht, waarna de onderhandelingen van start gingen. Op 6 oktober 2021 worden de onderhandelingen verdergezet.

Welke zijn de krachtlijnen van onze eisenbundel?

1. Werkzekerheid en inkomenszekerheid staan centraal in onze eisenbundel. Wij gaan voor jobbehoud en -creatie van duurzame jobs met aandacht voor alle werknemersgroepen. Koopkrachtbehoud moet worden gegarandeerd via het sectorale indexsysteem en een koopkrachtverhoging via een maximale invulling van de loonmarge door verhoging van de baremieke en effectieve lonen. Ook willen we inzetten op de verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques en het verankeren van de coronapremie.

2. Binnen een duurzame financiering van de sociale fondsen ijveren wij voor een verbetering van de sectorale sociale voordelen met bijzondere aandacht voor tijdelijke werkloosheid.

3. Werkbaar werk, gespreid over de ganse loopbaan, moet een structureel aandachtspunt worden. We pleiten voor een verdere verbetering van het anciënniteitsverlof en een verbeterde sectorale omkadering voor zachte landingsbanen. We roepen een halt toe aan bijkomende flexibiliteit.

4. In het kader van eindeloopbaan, eisen wij de maximale intekening in de sector op alle stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). We eisen eveneens in te tekenen op de landingsbanen vanaf 55 jaar met uitkering.

5. Een verbetering van de werkgeverstussenkomst in het privévervoer en een verhoogde fietsvergoeding voor onbepaalde duur.

6. Het opleidingsbeleid moet verlengd en versterkt worden met bijzondere aandacht voor jongeren en risicogroepen.

7. Positieve gelijkschakeling van de sectorale voordelen arbeiders / bedienden.

8. Meer inspraak en overleg door een verbetering van de cao syndicale afvaardiging.

9. Alle collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur moeten worden verlengd.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de resultaten.

Bedienden

Op 22 september 2021 hebben de drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB, de gemeenschappelijke eisenbundel neergelegd en toegelicht in het paritair comité. De werkgeversorganisatie Fedustria heeft haar eisenbundel eveneens neergelegd en toegelicht, waarna de onderhandelingen van start gingen. Op 20 oktober 2021 worden de onderhandelingen verdergezet.

Welke zijn de krachtlijnen van onze eisenbundel?

1. Werkzekerheid en inkomenszekerheid staan centraal in onze eisenbundel. Wij gaan voor jobbehoud en -creatie van duurzame jobs met aandacht voor alle werknemersgroepen. Koopkrachtbehoud moet worden gegarandeerd via het sectorale indexsysteem en een koopkrachtverhoging via een maximale invulling van de loonmarge door verhoging van de baremieke en effectieve lonen. Ook willen we inzetten op de verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques en het verankeren van de coronapremie.

2. Binnen een duurzame financiering van de sociale fondsen ijveren wij voor een verbetering van de sectorale sociale voordelen met bijzondere aandacht voor tijdelijke werkloosheid.

3. De invoering van een sectoraal afsprakenkader telewerk met onkostenvergoeding.

4. Werkbaar werk, gespreid over de ganse loopbaan, moet een structureel aandachtspunt worden. We pleiten voor een verdere verbetering van het anciënniteitsverlof. We roepen een halt toe aan bijkomende flexibiliteit.

5. In het kader van eindeloopbaan, eisen wij de maximale intekening in de sector op alle stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). We eisen eveneens in te tekenen op de landingsbanen vanaf 55 jaar met uitkering.

6. Een verbetering van de werkgeverstussenkomst in het privévervoer en een optrekking van de fietsvergoeding.

7. Het opleidingsbeleid moet verlengd en versterkt worden met bijzondere aandacht voor jongeren en risicogroepen.

8. Positieve gelijkschakeling van de sectorale voordelen arbeiders / bedienden.

9. Meer inspraak en overleg door een verbetering van de cao syndicale afvaardiging inclusief de schrapping van de uitsluiting van niet-baremiseerbare bedienden.

10. De toepassing van de sectorale cao’s op alle bedienden.

11. Alle collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur moeten worden verlengd.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de resultaten.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart