PC 110 (Textielverzorging) : Lees hier het protocolakkoord dat is onderhandeld in jouw sector

28/10/2021 - 11u

Recentelijk werd een voorakkoord bereikt in PC 110. Vakbonden en werkgevers zullen nu hun achterban consulteren.

Hieronder vinden jullie de krachtlijnen van  het akkoord

 • Verhoging baremieke en effectieve lonen met 0,4 % vanaf 01.01.2022
 • Recurrente verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque met 0,55 EUR vanaf 01.01.2022.

  • In de ondernemingen waar de hiervoor bedoelde verhoging met 0,55 euro op 01.01.2022 niet of niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kan worden toegekend, dienen met ingang van 01.01.2022 netto gelijkwaardige voordelen te worden toegekend.

 • Invoering van een fietsvergoeding tot 0,12 EUR per km met ingang van 01.01.2022.
 • invoering van een sectoraal supplement bij economische werkloosheid, betaald door de werkgever, bovenop het wettelijk supplement van 2 euro vanaf 01.01.2022, meer concreet:
  • 2 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid
  • 1 euro voor de volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid
 • Toekenning van een toeslag van 3 EUR voor dagen tijdelijke werkloosheid overmacht (corona) tijdens de eerste drie kwartalen van 2021.
 • De CAO vorming en tewerkstelling wordt verlengd en dit met een verhoging van de sectorale opleidingsinspanning in het kader van het groeipad, meer bepaald tot 2,5 dagen.
 • De CAO tijdskrediet wordt verlengd voor de duur van dit akkoord.
 • De CAO Vlaamse aanmoedigingspremies wordt verlengd voor de duur van het sectoraal akkoord.
 • Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt er geen sectorale uitbreiding van de flexibiliteitsregelingen voorzien. Op ondernemingsvlak moet constructief overleg kunnen gevoerd worden over maatregelen inzake arbeidsorganisatie die wenselijk zijn voor de onderneming.
 • Binnen TFTC worden de werkzaamheden rond het thema werkbaar werk verdergezet. In het bijzonder zullen op basis van de inventarisering van “best practices” concrete maatregelen worden uitgewerkt op het vlak van werkbaar werk en de CAO nr. 104.
 • Sectorale intekening op alle NAR-kadercao’s rond SWT tot 30.06.2023, inclusief de bepaling omtrent mogelijkheid vrijstelling van beschikbaarheid tot en met 31.12.2024
  • SWT lange loopbaan 60 jaar mits 40 jaar beroepsverleden
  • SWT zwaar beroep 60 jaar mits 35 jaar beroepsverleden
  • SWT 20 jaar nachtarbeid 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden
 • Sectorale intekening op de NAR-cao’s 156 en 157 betreffende de landingsbanen tot en met 30.06.2023
  • 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering
  • 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/2de loopbaanvermindering

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het ontwerpakkoord

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart