PC 110 Toch geen tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques voor maart noch voor april

03/08/2020 - 15u

De tijdelijke verhoging (met 2,55 € / dag) van de maaltijdcheques voor de voorziene periode 13/3 - 30/4 zal NIET worden uitgevoerd. Nochtans werd er daarover een akkoord bereikt met de cao van 30/6/2020.

Waarom kan dit niet worden toegekend ?

De RSZ heeft ons laten weten dat er RSZ zal moeten betaald worden op het bedrag van de verhoging, gezien de maximale termijn van toekenning van maaltijdcheques (= laatste dag van de 1e maand na het desbetreffend kwartaal) is verstreken.
Voor maart kon een retro-actieve toekenning dus maximaal gebeuren tot einde april, voor april kon dit nog tot einde juli. De werkgevers beslisten eenzijdig dat er een alternatief moet gezocht worden in zijn geheel, voor de volledige periode, en dus de tijdelijke verhoging voor de maaltijdcheques in april ook NIET toe te passen.

We zullen dus opnieuw moeten debatteren om te zien welke oplossing kan gegeven worden aan dit probleem.

We houden jullie op de hoogte !

 
 
 
 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart