Sectorale onderhandelingen PC 110 : Stand van zaken

11/10/2021 - 09u

Recentelijk werd een eerste onderhandelingsronde gehouden met het oog op een sectorakkoord 2021-2022. Er werd een eerste reactie gegeven op de eisenbundel die door de vakbonden werd voorgesteld tijdens een vorige vergadering.

Over de koopkracht zal nog verder onderhandeld moeten worden, de werkgevers wensten eerst te weten hoe de vakbonden de verhoging van de lonen cftr. de 0,4% loonmarge praktisch zien. Op basis van de resultaten van onze enquête gaat de voorkeur naar een bruto verhoging in %. Dit was dan ook onze repliek, een verhoging van alle lonen met 0,4% vanaf 1/1/2021. Retroactieve toekenning was voor de werkgevers echter geen optie. Voor de vakbonden moet er bijgevolg hiervoor een “compensatie” zijn.

Op onze vraag om aan iedereen maximaal de coronapremie tbv. 500 € toe te kennen, was het antwoord dat de sector toch bijzonder zwaar getroffen was en dat men dit desgevallend op bedrijfsniveau moet onderhandelen. ACLVB heeft erop gewezen dat men de totstandkoming van deze premie niet mag vergeten. Het is een vorm van compensatie van het verloren loon voor niet gewerkte dagen door corona maar ook een waardering voor het verder werken onder moeilijke omstandigheden omwille van corona.

De invoering van een sectorale opleg bij tijdelijke werkloosheid (TW) lijkt ons dan ook een terechte vraag. Dit zal voort worden besproken tijdens de volgende onderhandelingsrondes.

Binnen dit zelfde thema, vroegen we een gelijkstelling voor periodes van TW voor de eindejaarspremie. In de verdere discussie hierover, hebben we gevraagd naar een hervorming van dit systeem. De EP is nl. een vast bedrag per aantal effectieve gewerkte uren. Eenvoudiger en eerlijker zou zijn om een % toe te kennen op het loon, inclusief gelijkgestelde periodes zoals ziekte, vakantie, tijdelijke werkloosheid enz. Op deze manier heeft de verhoging van de lonen met 0,4 % ook effect op de eindejaarspremie. Dit is nu niet het geval.

Een ander belangrijk punt betreft de landingsbanen en een sectorale aanvulling die we hiervoor vragen. Hierop was het antwoord dat men niet inziet waarom de werkgevers zouden moeten betalen om iemand op landingsbaan te laten gaan.

Reeds voor de vakantie hadden de vakbonden al gevraagd om hiervoor op voorhand een cao af te sluiten. Hiervoor hadden de werkgevers telkens geen mandaat…

Ook andere thema’s werden besproken, zoals een betere vergoeding voor verplaatsingen, uitzendarbeid, werkbaar werk, harmonisering barema’s, … Voor de werkgevers zijn “kostenverhogende” elementen aan te rekenen op de loonmarge en dus te bespreken binnen het geheel…

18/10 zullen de onderhandelingen worden voortgezet, waar we hopelijk wat concreter kunnen worden. We houden je op de hoogte !

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart