Textielverzorging PC 110 | Ontwerpakkoord 2023-2024

10/10/2023 - 10u

In de sector van textielverzorging (PC 110) werd een protocolakkoord onderhandeld over de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders en de bedienden.

Over deze protocolakkoorden moeten alle partijen nog consulteren en desgevallend na goedkeuring ervan zullen de uitvoeringscao’s worden opgemaakt.

Dit is voorzien op 17 oktober. Er volgt dan op onze website een flash over de inhoud van de akkoorden en we sturen een communicatie naar al onze leden.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart