PC 140.04 (Afhandeling luchthavens) : Update van de functieclassificatie

07/04/2022 - 10u

De functieclassificatie van de sector "afhandeling luchthavens" is dit jaar geactualiseerd.

We hebben drie grote veranderingen:

  1. De functie van Lader-sorteerder Koerier type 1 en 2 is met één categorie gestegen.
  2. De Reconciliator functie is een nieuwe functie. De functie heeft tot doel om het licht op groen te zetten voor het vertrek van het vliegtuig voor wat de op het vliegtuig geladen bagage betreft.
  3. In de CAO is een bijkomende functie opgenomen: die van mentor. Deze wordt door de werknemer verricht naast zijn/haar functie zoals beschreven in de functieclassificatie. De voorwaarden voor het uitoefenen van een bijkomende functie (bvb. extra te besteden tijd, opleiding, verloning, rapportage,…) worden op bedrijfsniveau vastgelegd. De bedrijfsvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met de classificatie zoals beschreven in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

In de links vindt u een beschrijving van de nieuwe functies.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart