Autobussen & autocars (PC 140.01) : Je krijgt binnenkort jouw syndicale premie!

18/03/2019 - 11u

Hoeveel bedraagt de premie ?

  • €145 als u werkt voltijds
  • €72,50 als u werkt deeltijds

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn ?

  • U moet in dienst zijn op datum van 30/06/2018
  • Ten minste een jaar lid zijn van een vakbond

Wat is de referteperiode ?

01/01/2018 – 31/12/2018

Wat moet ik doen ?

Uw werkgever bezorgt u een attest, gelieve dit binnen te brengen bij uw

ACLVB- secretariaat. De attesten moeten voorzien zijn van: uw naam (heel belangrijk want er staat geen naam vermeld op de attesten) & uw lidnummer.

Wanneer wordt je syndicale premie uitbetaald?

De premie wordt betaald van zodra wij uw attest krijgen, dat betekent vanaf maart.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart