PC 14001 Autobussen en autocars | Speciale autobusdiensten (rijdend personeel) : Eindejaarspremie 2020

08/12/2020 - 11u

Voorschot eindejaarspremie

Het Sociaal Fonds betaalt jaarlijks een voorschot op de eindejaarspremie. Het voorschot werd in principe betaald half december. De betaling van het voorschot gebeurt rechtstreeks op je rekening.

Hoeveel krijg je ?

Het nettobedrag is afhankelijk van je gezinssituatie. Het Sociaal Fonds stort een voorschot € 75,83 bruto verminderd met de lasten. Verder is het belangrijk dat je werkgever een dossier opstelt voor jou en doorstuurt naar het sociaal fonds. Want, het fonds kan uitsluitend dossiers behandelen die volledig in orde zijn en opgestuurd zijn door de werkgever.

Hierna ook de brutobedragen van de eindejaarspremie 2020 :

Sector

Brutobedragen

Ongeregelde diensten

2.146,26 EUR

Geregelde diensten (VVM)

2.913,88 EUR

Geregelde diensten TEC

2.701,14 EUR

Bijzondere geregelde diensten

2.146,26 EUR

Garagepersoneel

uurloon van december 2019 x 38 x 52 : 12

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De volledige eindejaarspremie krijg je in december.

Ter info :

Bij ontslag om dringende reden, heb je geen recht op een eindejaarspremie.

In alle andere gevallen van ontslag door de werkgever, heb je wel recht op de premie volgens het aantal gepresteerde / gelijkgestelde maanden.

 
 
 
 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart