PC 140.01 - Autobussen en autocars : syndicale premie!

24/02/2022 - 12u

Werk je in de sector autobussen en autocars?

Dan heb je recht op een syndicale premie!

Hoeveel bedraagt de premie?

  • € 145 als je voltijds werkt ;
  • € 72,50 als je deeltijds werkt.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

Je moet in dienst zijn op 30/06/2021 en ten minste een jaar lid zijn van een vakbond.

Wat is de referteperiode?

01/01/2021 – 31/12/2021.

Wat moet je doen?

Het sociaal fonds bezorgt je een attest. Dit attest moet je handtekenen en binnenbrengen in je ACLVB-secretariaat.

De attesten moeten voorzien zijn van:

  • je naam (heel belangrijk want er staat geen naam vermeld op de attesten) &
  • je lidnummer.

Wanneer wordt de syndicale premie uitbetaald?

De premie wordt betaald van zodra wij je attest krijgen. Vanaf maart starten we met de betalingen.

 
 
 
 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart