PC 140.01 - Autobussen en autocars : 2 nieuwe CAO's

03/06/2022 - 10u

Arbeidstijden voor schoolbussen | Toeslagen voor arbeid op zon- en feestdagen ongeregeld vervoer

In het PC 140.01 werden twee nieuwe CAO's afgesloten : 

1. Schoolbussen  : rijdend personeel

Als een busrit vertrekt vanaf de stelplaats van de werkgever, start en eindigt de arbeidstijd op de stelplaats. Als de rit niet vanaf de stelplaats van de werkgever vertrekt, start en eindigt de arbeidstijd aan de school of op de plaats waar de busbegeleid(st)er wordt opgehaald. Dit principe geldt vanaf 01/06/2022.

2. Ongeregeld vervoer: toeslag voor arbeid op zon- en feestdagen

Vanaf 1 januari 2023 verhoogt de gewaarborgde dagvergoeding voor arbeid op zon- en feestdagen :

  • voor een diensttijd tot 6 uur verhoogt het forfaitair bedrag met 30 EUR bruto. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit dus 99,07 EUR bruto.
  • voor een diensttijd boven de 6 uur (tot 12 uur) wordt het forfaitair bedrag verhoogd met 50 EUR bruto. Vanaf 1 januari 2023 betekent dit dus 163,76 EUR bruto.

Wanneer de prestatie aanvangt op de dag voor een zon- of feestdag, dient de chauffeur minimaal 3 uur prestaties te leveren op de desbetreffende zon- of feestdag. De toeslag wordt in dit geval berekend op de volledige diensttijd. Voor prestaties die aanvangen op een zon- of feestdag, is de toeslag gegarandeerd. Deze toeslag is niet cumuleerbaar met de toeslag die geldt voor compensatiedagen voor arbeid op zondag. Aangezien deze dagen reeds aan 100% worden vergoed, kunnen deze niet gerecupereerd worden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart