PC 14001 Autobussen en autocars | rijdend personeel van de VVM-exploitanten : ecocheques

27/01/2020 - 13u

Werk je in de sector Autobussen en autocars | rijdend personeel van de VVM-exploitanten? Dan heb je recht op ecocheques.

Aan het rijdend personeel worden ecocheques toegekend ter waarde van 210 EUR (nominale waarde van een ecocheque is 10 EUR).

Referteperiode

01/01/2019 – 31/12/2019.

Voorwaarden

  • de chauffeurs die gedurende het ganse jaar 2019 hebben gewerkt, ontvangen het totale bedrag van de ecocheques, in voorkomend geval geproratiseerd op basis van het arbeidsregime.

  • de chauffeurs die in de loop van het jaar 2019 toegetreden zijn tot het SWT of met pensioen zijn gegaan ; in dienst zijn getreden ; ziek zijn geweest ; arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van een arbeidsongeval ; werden ontslagen om een andere dan een dringende reden, bekomen deze ecocheques berekend naar rata van de maanden arbeidsprestatie.

  • Een effectieve arbeidsprestatie van ten minste tien dagen telt voor een volledige maand tewerkstelling.

  • De vakantiedagen worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestaties.

  • de leden van het rijdend personeel die in de loop van het jaar 2019 hun opzegging hebben betekend en niet meer in dienst zijn op 31 december 2019 of werden ontslagen om dringende reden, verliezen het recht op de ecocheques.

Toekenning

De ecocheques worden uiterlijk op 31 december 2019 toegekend.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart